Formål med netværket

Formålet med netværket er at styrke samarbejdet mellem regionerne og sikre at konkrete erfaringer formidles og deles blandt regionerne så der skabes en mere effektiv og ensartet håndtering af AI-relaterede projekter. Der er tale om et kollegialt netværk, der uforpligtende giver mulighed for at kontakte hinanden vedr AI-spørgsmål og aktiviteter.

Format og indhold

Netværkets primære aktivitet er fysiske netværksmøder, der samler fagprofessionelle omkring AI-projekter, hvor vi drøfter konkrete emner ift. faldgruber, interessekonflikter og opmærksomhedspunkter. De enkelte netværksmøder afholdes 2-3 gange årligt.

Læs kommisorie for netværket

Hvem kan deltage i netværket?

Alle, der arbejder med AI i regionalt regi, er velkomne i netværket.

Det kan være, du er:

 • Data Scientists / Model udviklere
 • Projektledere
 • Projektejere
 • Kliniske rekvirenter eller initiativtagere ("Ambassadører")
 • IT medarbejder, der håndter databaser og drift m.m.
 • BI/AI chefer
 • Forskningsledere
 • Jurister

Hvad kræver det at være medlem af netværket?

 • Være villige til at dele og formidle erfaringer inden for det AI-området
 • Løbende (f.eks. kvartalvist) opdatere om igangværende aktiviteter
 • Udvise fortrolighed ifm. med de oplæg, hvor dette påkræves af afsender/formidler.
 • Arbejde på at udbrede kendskabet til netværket for relevante interessenter.

Næste møde

Næste møde afholdes den 16. november 2023 i Region Hovedstaden kl. 09.30 - 16.00.

Sted:

Center for IT og Medicoteknologi, Region Hovedstaden
Borgervænget 5-7
2100 København Ø

Hvis du har forslag til oplæg er du velkommen til at kontakte os i arbejdsgruppen. Vi arbejder på oplæg om en sprogmodel fra Psykiatrien i Region Midtjylland og vil også gerne høre om projekter vedr. billeddata.

Arbejdsgruppen er:

Tidligere møder

Kontakt

Vil du vide mere om netværket

Ønsker du at høre mere om det kollegiale netværk, kan du kontakte:

Henrik Lauritzen

Tlf. 2037 3403

Mail heklau@rm.dk