Maj 2022. Af Claus Kofoed, it-direktør & Nikolaj Holm Bramsen, chef for it-udvikling

Agil udvikling med brugeren i fokus

I Region Midtjyllands it-afdeling arbejder vi både med store, centrale it-løsninger med faste releases, og med mindre og mere agile it-løsninger baseret på microservices. Begge typer af udvikling skal vi mestre i It. Vi kalder det at være "bimodal". 

Covid-19 satte den hurtige, agile udvikling højere på agendaen end hidtil i både de store og de mindre it-systemer – for hurtig udvikling var en nødvendighed, for at regionens ansatte kunne levere deres kerneydelser under foranderlige arbejdsforhold.

Agil udvikling, innovation og samskabelse går hånd-i-hånd, og når vi udvikler agilt, arbejder vi tæt sammen med vores kolleager på hospitalerne, som bruger løsningerne hver dag. Agilitet, innovation og samskabelse er nøgleord i fortællingen af, hvordan vi lykkedes med hurtigt at skabe værdi med it-løsninger baseret på en microservice-platform.

I denne udgave af PERSPEKTIV kan du se tre udvalgte eksempler på den magi som opstår, når brugere og it-udviklere mødes.

Tak fordi du læser med.  

Claus_rm.dk.jpg

 

Med venlig hilsen

Claus Kofoed, it-direktør i Region Midtjylland


 

Magien som opstår, når bruger og it-udvikler arbejder sammen

Vi lykkedes allerbedst med udvikling og implementering af it-løsninger, når vi arbejder tæt sammen med brugerne. Særligt ved de hurtige, agile løsninger er brugeren en fast medspiller gennem hele udviklingsprocessen – og brugerrejser, feltstudier og behovsafdækning er i fokus. 

Der sker noget helt særligt, når it-udvikler og bruger mødes. Nemlig at vi sammen udvikler it-løsninger som frigiver tid til sundhedspersonalets kerneopgaver - og dermed højner kvaliteten af patientbehandling.

"Samarbejdet har vist, at drømme rent faktisk kan gå i opfyldelse. Det der sker, når man sætter udviklere og klinikere sammen er, at vi kommer med en idé, men udviklerne har pludselig nogle visioner på vores vegne og kan se nogle muligheder, som vi ikke kunne se fra starten af"  fortæller Charlotte Arp Sørensen, farmaceut på AUH.

Agile og hurtigt udviklede løsninger kræver, at vi har hurtige beslutningsprocesser og agile platforme, hvor vi hurtigt kan bevæge os fra idé til løsning. I Region Midtjylland har vi vores egne agile platforme, herunder vores DIAS-platform, som gør det muligt at samskabe, dele og genbruge it-løsninger med samarbejdspartnere.

I denne udgave af PERSPEKTIV viser vi tre eksempler på agile it-løsninger i Region Midtjylland, som skaber værdi for både ansatte, patienter og pårørende – og som er skabt i tæt samarbejde med brugerne. Løsningerne har taget fra 14 dage til seks måneder at udvikle. 

App til håndtering af medicinudløb reducerer medicinspild - Hospitalsapoteket på AUH har fået udviklet en app, som digitaliserer håndteringen af udløbet medicin. Personalet kan "fritstille" medicin, der nærmer sig udløbsdatoen, så den kan buges af andre afdelinger og ikke skal kasseres.

Tablet skaber tryghed for patienter og frigiver tid til personale - Enlito overvåger og måler patienters iltmætning og puls via en tablet. Løsningen blev hurtigt udviklet under covid-19 til behandling af isolationspatienter, og er en løsning som letter arbejdsgange for personalet, højner behandlingskvaliteten og skaber tryghed for patienten.

Digitale besøg hos vagtlægen og på intensivafdelingen - Én it-løsning kan tilpasses mange forskellige behov. Regionens videoløsning gør både at pårørende kan komme på "digitalt besøg" på intensivafdelingen - og at vagtlæger nemmere kan afdække behovet for fysisk fremmøde i klinikken.

Du kan læse om endnu flere eksempler på digitale løsninger på Region Midtjyllands udviklingsplatform (DIAS) her. Er du blevet inspireret? Så ræk ud til It's kundeansvarlige eller kontakt It's ServiceDesk.

Nikolaj_rm.dk.jpg

 

Med venlig hilsen

Nikolaj Holm Bramsen, chef for it-udvikling i Region Midtjylland


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}