Af Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland - september 2021

Kan en app transformere sundhedsvæsnet? Nej, nok ikke isoleret set. Men med alt det, den betyder, og alt det, der ligger rundt om den - appen Forløbsguiden – er den faktisk et symbol på, at vi står lige midt i orkanens øje i den digitale transformation af sundhedsvæsnet.

Appen medfører en ny og anderledes måde at kommunikere mellem patienter og klinikere. Det er blandt andet noget af det, der kendetegner digital transformation. Kommunikationen bliver mere dynamisk, mere tilgængelig og mere nærværende. Barrieren mellem patienten eller borgeren og personalet på hospitaler og institutioner bliver mindre. Vores sundhedsvæsen bliver mere venligt.

Forløbsguiden er "informationsdosering" krydret med små videoer, grafik og billeder frem for lange standardbreve. Patienterne modtager små doser af information drypvis over tid tilpasset til lige præcis dér, hvor de nu befinder sig i deres sygdoms- eller behandlingsforløb. Det er en anden måde at distribuere information og kommunikation til patienter på.

Forløbsguiden-patientisofa.png

Samtidig rummer den en tovejs-kommunikation, der gør kommunikationen mellem kliniker og patient mere nærværende. Vi ved, at det som regel først er efter en konsultation, at alle tankerne hos patienten og den pårørende kommer. Og hvis der så er eksempelvis 2 måneder til næste gang man ses, så er det længe at gå med de tanker – bekymringer, spørgsmål, undren – og så er det en kæmpe hjælp og tryghed for patienterne lige at kunne stille et spørgsmål dagen efter via appen. Ved næste konsultation kan man så fokusere på noget andet.

Og det er netop essensen ved Forløbsguiden: Samtaler og konsultationer kommer til at handle om dét, der fylder mest og er allermest relevant for lige netop den enkelte patient eller borger, i stedet for de påkrævede standardinformationer, som personalet er forpligtet til at give. For de er allerede givet via appen – i rette tid og doser. Resultatet er, at patienterne føler sig mere trygge og mere velforberedte. Det viser de undersøgelser, vi indtil videre har lavet. Og en velforberedt patient er det, alle klinikere ønsker sig.

Forløbsguiden-screenshot-barnetstrivsel.png

Vi er i øjeblikket i fuld gang med at tage Forløbsguiden i brug i hele Region Midtjylland på forskellige afdelinger på hospitaler, i psykiatrien og på socialområdet. I skrivende stund har 13 afdelinger taget guiden i brug hos patienterne, og 24 afdelinger er pt. i gang med at forberede sig og lave indhold.

Oplevelsen motiverer og driver værket

Det tager tid for den enkelte afdeling at lave indholdet til guiden - videoer, billeder, tekster. Det er nemlig afdelingerne selv, der laver appens indhold. Som afdeling skal man så både vænne sig til et helt nyt produkt, der ændrer lidt på arbejdsgange, eksempelvis ved at skulle svare på chat-beskeder i stedet for den traditionelle vej gennem e-boks, funktionspostkasser og sekretærer. Og så skal man løbende tilpasse og udvikle indhold i appen, og vi har i dag ikke integration fra Forløbsguiden til den elektroniske patientjournal, så klinikerne skal pt. oprette patienterne begge steder.

Det er ikke en tidsbesparende øvelse, i hvert fald ikke på den korte bane, men et værktøj, der – endnu vigtigere - motiverer, skaber glæde hos både personale og patienter, forbedrer kvaliteten af samtalerne, øger nærværet og dermed kvaliteten og hele oplevelsen af behandlingsforløbet.

Forløbsguiden-sygeplejerskevpc.jpg

Videoer: 3 forskellige perspektiver på Forløbsguiden

Jeg vil opfordre dig til at se de 3 videoer herunder. De giver 3 forskellige perspektiver på Forløbsguiden: Sygeplejerske Annette Nellemann fra Fertilitetsklinikken i Horsens fortæller om patienternes oplevelser med appen og om, hvad det gør ved samtalerne mellem patienterne og personalet. Pædagog og psykoterapeut Martin Kærgaard fra Børne & Unge Psykiatri mener Forløbsguiden giver lethed i kommunikation med forældrene til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser. Og hospitalsdirektør Jørgen Schøler Kristensen sætter perspektiv på, hvordan Forløbsguiden bidrager til at transformere sundhedsvæsnet.

Tak fordi du læste med her på Perspektiv på Forløbsguiden. Vi vender tilbage med flere perspektiver på digitale emner.

 

ole-thomsen_250.pngVenlig hilsen

Ole Thomsen

Koncerndirektør

Region Midtjylland

 


SYGEPLEJERSKEN, PÆDAGOGEN OG DEN LÆGEFAGLIGE DIREKTØR OM FORLØBSGUIDEN:

Patienterne udtrykker stor glæde over appen

Sygeplejerske Annette Nellemann, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Horsens fortæller, hvad Forløbsguiden gør ved kommunikationen med patienterne:

Forløbsguiden giver lethed i kommunikationen med forældrene

Pædagog og psykoterapeut Martin Kærgård fra Børne & Unge Afdelingen i Psykiatrien fortæller om Forløbsguiden som værktøj til forældre:

Forløbsguiden giver tryghed hos patienterne

Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Aarhus Universitetshospital fortæller om, hvordan Forløbsguiden spiller ind i transformationen af sundhedsvæsnet, og hvorfor den skaber tryhed:

JørgenS-videoikon.png

Feedback

Hvad synes du om PERSPEKTIV? Vi vil rigtig gerne have din feedback - kommentarer, nye idéer til emner, ros og ris. Send til it.redaktion@rm.dk