Region Midtjyllands it-afdeling er en af Danmarks største med over 430 ansatte. Vi varetager hele leverancekæden fra udvikling, test og implementering til drift, support og vedligehold af it-løsninger til vores ca. 35.000 brugere på hospitaler, institutioner og stabe i Region Midtjylland.

Derfor skal du søge arbejde hos os:

Region Midtjyllands it-platform

Elementerne i it-platformen til sundhedsområdet

klik på billedet:

it-platformens elementer

Nationalt samarbejde

De fem danske regioner samarbejder om it. Se de fælles pejlemærker for sundheds-it her.

Identity Management i Region Midtjylland