I Region Midtjylland er dataprodukter et uundværligt værktøj i vores hverdag. Dataprodukterne understøtter bl.a. klinikken i patientbehandling og ledelsen i at styre i den rigtige retning og træffe bedre beslutninger.

BI-arbejdet

Det er BI-kontorets hovedopgave at producere disse dataprodukter og dermed tilvejebringe information baseret på de registrerede data til alle regionens forretningsområder.

BI-arbejdet foregår dog også lokalt i et samarbejde vi kalder for den åbne dataorganisation. Nedenfor kan du læse vores vision og mission med BI-arbejdet i Region Midtjylland.

Vision

Forbedre Region Midtjyllands organisation, ydelser, ressourceforbrug, effekt og omdømme ved til enhver tid at levere det bedst kvalificerede data-informationsgrundlag for beslutninger og udvikling.

 • Naturligt og nødvendigt at anvende data i det daglige arbejde
 • Data til information til viden til handlinger
 • Tilfører værdi til forretningsområderne og koncernens mål

Mission

Region Midtjyllands forretningsområder skal understøttes i at levere mere velfærd, bedre kvalitet, større effekt og større bæredygtighed for færre penge.

 • Al relevant datainformation i ét fælles datavarehus til alle relevante brugere på en meningsfuld og lettilgængelig måde.
 • Let adgang til at bygge innovative BI-løsninger
 • Sikre dataanvendelsen i både kendte og nye sammenhænge og understøtte brugerne på en fleksibel måde.

Høje ambitioner

Region Midtjylland vil være førende inden for BI og omfavne nye muligheder, så vi imødekommer den fremtid vi ser ind i!

Vi har høje ambitioner for god og effektiv brug af data:

 • Konstant fokus på at optimere og forbedre det eksisterende
 • Mere datadrevet forbedringsarbejde med den åbne dataorganisation
 • BI som en naturlig del af både de kliniske og andre operationelle processer
 • Bedre til at forudsige
 • Mere viden om populationen

 

Læs mere om Region Midtjyllands udvikling af AI-løsninger, som er et fokusområde i digitaliseringsstrategien.

 

Business Intelligence (BI) er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet.

 

>Tilbage til it i Region Midtjylland