BI-kontoret har som hovedopgave at tilvejebringe information baseret på data til alle regionens forretningsområder.

Business Intelligence (BI) skal således være værdiskabende både på strategisk, taktisk og operationelt niveau og skal understøtte alle forretningsprocesser ved hjælp af valid datainformation.

Blandt hovedopgaverne er:

  • at sikre et fælles og validt datavarehus for alle Region Midtjyllands forretningsområder
  • at initiere og sikre brugerstyret BI-arbejde
  • at understøtte brugernes behov for datainformation på alle niveauer
  • at sikre et tilstrækkeligt og validt datainformationsgrundlag for at kunne drive, lede og udvikle forretningsområdet
  • at sikre rette datainformation for at kunne forfølge og opnå koncernens fælles mål
  • at sikre, at brugerne er en integreret og afgørende partner i BI-arbejdet

BI står for Business Intelligence og er en fællesbetegnelse for teorier, metoder, processer og teknologier, der omdanner rådata (fra fx lønsystemer og patientjournaler) til meningsfuld information om fx sygefravær, bemanding, aktivitet og behandlingskvalitet.

>Tilbage til it i Region Midtjylland