Regionerne arbejder for at skabe sammenhæng mellem de klinisk logistik-løsninger, der anvendes på danske hospitaler.

Dette arbejde med at sammenligne brug af klinisk logistik i regionerne er et RSI-pejlemærke - et fælles pejlemærke for Regionernes Sundheds-it. Region Midtjylland er tovholder på opgaven.

I listen her får du overblik over, hvilke regioner der anvender hvilke funktionaliteter i regionernes it-løsninger til klinisk logistik. 

 N = Region Nordjylland

 M = Region Midtjylland

 Sy = Region Syddanmark

 Sj = Region Sjælland

 H = Region Hovedstaden

Generelle Forretningsprocesser

 • Det store overblik, kommunikation mellem personale ( N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over dagens personalemæssige ressourcer (N, M, Sy, Sj, H)
 • Kommunikation (chat) via tavle internt i afdeling eller mellem afdelinger (N, M, Sy, H)
 • Kommunikation (post it) interne i afdeling eller mellem afdelinger (N, M, Sy, Sj, H)
 • "Stille kommunikation", visuel kommunikation aktuel (M, Sy)
 • Reservation af seng (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over ledige senge (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over patienter under behandling, til undersøgelse eller i røntgen (N, M, Sy, Sj, H)
 • Patientinformation (M, Sy)
 • Orientering om automatiske meddelser, dokumentation og forløb (Sj

Akut og kirurgisk

 • Modtagelse af patient (N, M, Sy, Sj, H)
 • Modtagelse af skadepatient via akuttelefon (Sj)
 • PPJ integration (præhospital patientjournal) (N, M, Sj)
 • Triagering af (akut) patient (N, M, Sy, H)
 • Traume og hjertestoppatienter visning på storskærme (M, Sy)
 • Overblik og angivelse af patientens vigtigste informationer (N, M, Sy, Sj, H)
 • Rendering af EPJ information (M)
 • Tildeling af akutpakke (N, M, Sy, H)
 • Tildeling og redigering af patientens aktiviteter (N, M, Sy, H)
 • Koordinering af akut patient til operation (M, Sy, Sj, H)
 • Aflysning og re-bookning af OP patient (M, Sy)
 • Overblik over ledige og rene senge på afdelingen (N, M, Sy, Sj)
 • Overblik over status på aktiviteter (N, M, Sy)
 • Overblik over rekvirerede prøver (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over hvilke patienter der afventer journaloptagelse (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over ventende patienter (N, M, Sy, Sj, H)
 • Koordination af patienter der ventes fra OP/opvågningen (M, Sy, Sj)
 • Oprettelse af specifikke aktiviteter på patienten f.eks. "IV-aktivitet" (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over patienter, der har behov for hjælp (N, M, Sy)
 • Advisering af patient til anden afdeling (N, M, Sy, Sj)
 • Udskrivelse af patient (N, M, Sy, Sj, H)

Kirurgisk operationsafdeling/sengeafdeling

 • Registrering af patienter, der stadig er under udredning (M, Sj
 • Patienten bookes til OP, elektive patienter (N, M, Sy, Sj, H)
 • Patienten overflyttes til OP - præ OP, forberedelse af patienten før operation (M, Sy, Sj
 • Patienters transport til OP (M, Sj
 • Kapacitet og ressourcemæssigt overblik over operationsstuerne, afvikling af operationsprogrammet (N, M, Sy, Sj, H)
 • Overblik over status på patientens operation (N, M, Sy, Sj, H)
 • Sygeplejerskedokumentation under operation (Sj
 • Overflyttelse af patient til opvågning eller stamafdeling fra OP (M, Sy
 • Sengereservation (på opvågningen) (M, Sy, Sj, H)
 • SMS-advisering til forældre, når børn ankommer til opvågningen (Sj)

Psykiatrien

 • Modtagelse af psykiatrisk patient (N, M, Sy, Sj
 • Overblik og angivelse af patientens vigtigste informationer (N, M, Sy, Sj
 • Tildeling og redigering af patientens aktiviteter (N, M, Sy, Sj
 • Overflytning af patient til sengeafsnit (M, Sy, Sj
 • Overblik over lægens aktiviteter (N, M, Sy, Sj
 • Advisering af patient til anden afdeling (N, M, Sy, Sj)
 • Udskrivelse af patient (N, M, Sy, Sj
 • Overblik over lokalpsykiatriens borgere der er på vej hjem (M, Sy)
 • Overblik over lokalpsykiatriens patienter der er indlagt (Sy
 • Brøset (N, M, Sy, Sj
 • Skærmning (N, M, Sy, Sj
 • Udgang (N, M, Sy, Sj
 • Tvang (N, M, Sj)

Øvrig funktionalitet

 • Dataudtræk, sporing af patienter og personale (M, Sj
 • Dataudtræk, regionale servicemål og kvalitetsindikatorer (N, M, Sy
 • Subitizer, Business intelligence (M
 • Fælles visitationscenter for regionsfunktionspladser (M
 • Overblik over hjemmebehandlede patienter, for udkørende teams (M
 • Mobil dokumentation, for udkørende teams (M
 • Obstetrik (M)