Region Midtjylland implementerer i 2013-2016 systemet Columna Clinical Logistics til it-understøttelse af én fælles klinisk logistik i regionen.

Der er mange fordele ved, at alle hospitalerne i Region Midtjylland (Herning, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Horsens, Aarhus, Skejby, Risskov, Randers) anvender ét og samme system til den kliniske logistik. Det giver øget videndeling hospitalerne imellem til gavn for den enkelte patient, og det giver en mere effektiv og smidig hospitalsvirksomhed.

Region Midtjylland er den første af de fem danske regioner, som implementerer og konsoliderer ét fælles system til klinisk logistik. De andre regioner kan med fordel høste af de erfaringer, som Region Midtjylland drager i løbet af 2013-2014.

Se mere om it-systemet Columna Clinical Logistics

Hvad er klinisk logistik?

Klinisk logistik handler om flow gennem sundhedssystemet. Flow af patienter, personale og ressourcer.

Der tales også om 'det lange hospital' og 'det gennemsigtige hospital', idet klinisk logistik både fokuserer på klar videndeling og på hele forløbet, fra en patient henvender sig et sted i sundhedsvæsenet til patienten er rask og 'ude' igen.

Manglende flow kan bremse fremdrift i patientens forløb. Det kan opleves uheldigt af patienten, men kan selvfølgelig også være frustrerende for personalet. En god og effektiv klinisk logistik medvirker til at undgå spildtid og ventetid. Samtidig er der meget fokus på klinisk logistik nu, fordi man har samlet hospitalerne i større enheder, og jo større enheder patienterne er samlet i, jo større er udfordringen i at koordinere også.


Nærmere information om projektet kan fås ved programleder Ulla Engstrøm Hansen, ulla.hansen@stab.rm.dk