2015

Fælles it-fundament mellem region og kommune gør det muligt at udnytte data på nye måder til gavn for dem, det handler om: borgere og patienter.

Aarhus Kommune tager en ny borgerjournal til hjemmepleje i brug i slutningen af 2016, som skal sikre den bedste pleje til ældre borgere, se mere om borgerjournalen på Systematics hjemmeside. Løsningen deler teknisk platform med Region Midtjyllands elektroniske patientjournal.

 

Visionen er klar for både kommune og region: Mere samarbejde på tværs af sektorer. Derfor ønsker man at bruge hinandens data og udnytte de muligheder, det kan give for effektive og sammenhængende behandlingsforløb for borgere og patienter.

Det kan for eksempel være omkring genoptræningsforløb, hvor både hospital (region) og kommune er inde over, eller forskellige telemedicinske løsninger til hjemmebehandling for patienten, hvor der også er mange samarbejdssnitflader mellem region og kommune.

- Det tværsektorielle område rummer så store potentialer, at ethvert skridt i den retning må betragtes som noget positivt, siger Esben Wolf, projektchef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Det bakker Region Midtjylland fuldt op om:

- Det ligger os meget på sinde, at vi for alvor får gang i vores tværsektorielle arbejde og med et kommende fælles it-fundament er grundstenene lagt for et intensiveret samarbejde for borgerne i regionens bedste. Uanset hvor de måtte være i et behandlingsforløb, så ser vi det på deres præmisser og ikke systemets, siger Lars Ole Dybdal, it-direktør i Region Midtjylland.

Stigende krav om samarbejde mellem sektorer

Fælles og sammenhængende it-løsninger på tværs af sektorer er et vigtigt fundament for samarbejdet.

- Vi kan se, at vores plejeboliger, ikke mindst som følge af udviklingen i hospitalsvæsenet, udvikler sig i retning af en stadig mere kompleks opgaveløsning, som endvidere stiller stadigt stigende krav om samarbejde og informationsdeling mellem hospitalerne og kommunerne, siger Esben Wolf, projektchef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

- Med Aarhus Kommunes valg af elektroniske omsorgsjournal, som er en kompatibel platform med vores, så er det regionens største aktør, som dermed får mulighed for at skabe denne meget tættere kobling, siger Lars Ole Dybdal, it-direktør i Region Midtjylland.

Lovgivning udfordrer fuld udnyttelse af data

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har mange ambitioner om datadeling, men lovgivning om adgang til persondata giver visse udfordringer i implementeringen af løsningerne.

- Udfordringerne er af både praktisk, organisatorisk, juridisk og datalogisk art, ligesom der er en del semantiske problemstillinger. Det forhold, at Region Midtjylland og Aarhus Kommune nu har samme leverandør på de centrale it-systemer, løser ikke disse udfordringer, men åbner for en vis optimisme. Efterhånden som navnlig de juridiske forhindringer for et fornuftigt samarbejde mellem region og kommune med borgerne i centrum bliver ryddet af vejen, vil Aarhus Kommune og Region Midtjylland have de bedste forudsætninger for at udfolde det tværsektorielle potentiale, siger Esben Wolf.

Veletableret platform

Region Midtjyllands elektroniske patientjournal har været kørende siden juni 2013 med 20.000 brugere på hospitalerne i Aarhus, Horsens, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro. Dermed er den et veletableret teknisk og skalérbart fundament at bygge videre på. Aarhus Kommunes borgerjournal vil få 6000 brugere.

Region Midtjyllands patientjournal er en del af en samlet sundheds-it-platform, som også indeholder Klinisk Logistik, Service Logistik (tagging og sporbarhed) og Præhospital Patientjournal (ambulancer), se mere om Planer for Klinisk Logistik og integreret sundheds-it 2015-2016.

 

- Læs mere om borgerjournalen 'Columna Cura' her

- Læs mere om patientjournalen 'Columna Clinical Information System' her


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-02-2019 af Anne Charlotte Abildgaard