2015

Region Midtjylland arbejder konstant på at udvikle og forbedre snitflader og integrationer i den midtjyske sundheds-it-platform. 

Det seneste skud på stammen er en integration mellem specialesystemet Astraia til scanninger af gravide og Region Midtjyllands elektroniske patientjournal.

Via et link i patientjournalen guides brugeren over i specialesystemet Astraia, hvor patientens behandlingsresultater indtastes. Disse data flyder med det samme direkte tilbage i EPJ, hvorved brugeren dermed slipper for at indtaste data i begge systemer. 

Olav Bjørn Petersen

Overlæge Olav Bjørn Petersen, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, kalder integrationen 'et gennembrud' og en stor hjælp for alle fra dag ét.

Han ser flere perspektiver i integrationen:

- Jeg tror, at integrationen er en større hjælp, end vi umidddelbart lige tror, fordi det specialespecifikke system nu er lettere at bruge, også for personale der tidligere har været mere tilbageholdende med at bruge systemet, blandt andet på grund af at man skulle dobbeltregistrere, forklarer han.

På Aarhus Universitetshospital alene gennemføres 22.000 ultralydsscanninger af gravide hvert år.

Sundheds-it i konstant udvikling

Der arbejdes dels med integrationer mellem de store, fælles løsninger, såsom elektronisk patientjournal og klinisk logistik-system, og dels med integrationer til de mindre, specialespecifikke it-systemer, som understøtter de kliniske specialer. Specialesystemerne er ofte også koblet til fysisk udstyr, eksempelvis scannere eller udstyr til blodprøver.

Gå til større illustration af sundheds-it-platformen

Patientjournalen i Region Midtjylland har omkring 20.000 brugere og har været kørende på alle hospitaler i Region Midtjylland siden juni 2013.

Standardiserede snitflader sparer penge og tid

Integrationen mellem specialesystemet Astraia og den elektroniske patientjournal er ligesom en lang række øvrige snitflader i Region Midtjyllands sundheds-it-platform baseret på den internationale standard for snitflader, HL7. Læs om Internationalt standardiserede snitflader mellem it-systemer på hospitalerne, som giver mere for pengene.

  


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 04-12-2018 af Anne Charlotte Abildgaard