2015

Den 15. maj 2014 begyndte Region Midtjylland at sende digitale breve til borgerne, og dermed blev en stor del af papirposten erstattet. Det er eksempelvis indkaldelsesbreve til undersøgelser eller operationer på hospitalerne. I dag sendes omkring to tredjedele af al post til borgerne digitalt, mens der fortsat benyttes papir til for eksempel ældre borgere og patienter i psykiatrien.

Digital post blev et krav i Danmark fra 1. november 2014. Al kommunikation mellem borgere og det offentlige skal ske elektronisk og ikke via papirbreve.

Over 100.000 digitale breve hver måned

Region Midtjylland har i anledning af etårsdagen for digital post gjort status. Der er fortsat mindre forbedringsprojekter i gang for at gøre endnu mere post digital, men regionen er godt på vej.

Med udsendelse af mere end 100.000 digitale breve fra Region Midtjylland til regionens borgere hver måned bliver den årlige besparelse i 2015 på 4 mio. kr. Den forventes at stige til 6 mio. kr. om året de kommende år, da stadig mere post bliver digital og priserne på digital post falder stærkt.

I alt har Region Midtjylland udsendt knap 500.000 digitale breve siden maj 2014. 

Revideret 20-02-2019 af Anne Charlotte Abildgaard