2015

Det nationale projekt Digital Post har siden november 2014 digitaliseret al post mellem offentlige myndigheder og borgere.

I Region Midtjylland gik man i gang allerede 15. maj 2014 og har opgjort en besparelse på 10 mio. kr. det første år alene på papir og porto. I 2016 forventes den årlige besparelse at stige til mindst 12 mio. kr.

Det er for eksempel indkaldelsesbreve fra hospitaler til patienter, svar på undersøgelser, meddelelser om status på et behandlingsforløb, korrespondance mellem regioner og kommuner og mange andre typer af post, der er blevet elektronisk.

Digitaliseringsgrad nu på 60%

Region Midtjylland sender i gennemsnit omkring 240.000 breve hver måned, hvoraf 60% er digitaliseret. Heraf bliver en mindre del til fjernprint, hvis borgeren ikke kan modtage posten elektronisk.

De resterende 40% er fortsat papirbaseret, men tallet falder måned for måned, da der stadig er afdelinger på hospitalerne, der mangler at omlægge post fra papir til Digital Post. Andre afdelinger har særlige behov, der gør, at de fortsat skal sende papirpost ud til patienterne. For eksempel tilsendes fysiske glas til urinprøver eller afføringsprøver, hvor posten således fortsat er på papir.

Udvikling af digitaliseringsgraden april-juni 2015, Region Midtjylland

 

 

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-11-2018 af Anne Charlotte Abildgaard