2015

Weekendens opdatering af MidtEPJ (version RM16) var imødeset med forventning hos klinikere, der har fået nye arbejdsredskaber.

Visning af vækstkurver og integration til ny Akut-app er noget af det nye.

”Vækstkurverne for børns højde og vægt er noget, mange har ventet på rigtig længe. På børneafdelingerne vil de opfatte dem som et rigtig godt skridt på vejen”, siger Thomas Pinstrup, chef for sundheds-it på Regionshospitalet Randers.

>Læs hele nyheden om RM16 her