2015

Den internationale standard, HL7, for snitflader mellem it-systemer på sundhedsområdet udbredes i stigende grad i de fem danske regioner. Ved at anvende den samme snitfladestandard i sundheds-it-systemer over hele verden, spares mange penge og ressourcer, når systemer indkøbes og udvikles - og ikke mindst bedre udnyttelse af skattekronerne.

- Det er et rigtig stærkt kort at have på hånden i udbudsprocesser. Ved at vi stiller krav til leverandørerne om HL7-understøttelse i forbindelse med snitflader til systemet, sikrer vi, at vi ikke kommer ud i at skulle bruge mange penge og timer på at udvikle snitflader mellem vores systemer, siger Jens Kristian Villadsen, it-arkitekt, Region Midtjylland.

Eksempler fra Region Midtjylland

I Region Midtjylland findes allerede mange HL7-baserede integrationer, for eksempel i regionens eletroniske patientjournal, bookingsystem, røntgensystemer og det kliniske logistiksystem m.fl..

Det seneste skud på stammen er en integration, som blev sat i drift 27. august 2015 mellem systemet Astraia, der anvendes ved scanninger af gravide, og Region Midtjyllands elektroniske patientjournal. Integrationen gør, at resultaterne fra ultralydsscanninger af gravide flyder mellem specialesystemet og regionens patientjournal. Læs mere i nyhed her.

Et andet eksempel er en kommende HL7-snitflade mellem røntgeninformationssystemet på Regionshospitalet Viborg og patientjournalens bookingmodul, som gør, at man vil kunne booke røntgenundersøgelser direkte i den elektroniske patientjournal. Snitfladen kan udvides til andre områder end røntgenområdet og sikrer desuden én samlet snitflade til borger-sms, indkaldelsesbreve, webbooking (book-selv).

- Vi læner os op ad en international standard, som er baseret på andres knowhow, i stedet for at opfinde den dybe tallerken selv, siger Jens Kristian Villadsen.

Projekter mellem regionerne

HL7-standarden anvendes også i de aktuelle it-projekter, som regionerne samarbejder om.

Et godt eksempel er projektet med at etablere et fælles billedindeks for regionerne, også kaldet nationalt billedindeks, hvor alle regioner kan se hinandens røntgenbilleder, scanninger osv. Læs mere om it-arkitekturen og de standardiserede snitflader i billedindekset her.

HL7 (Health Level 7) er et sæt af internationale standarder for informationsudveksling inden for sundhedsdomænet. Den siger noget om, hvordan beskeder mellem systemerne skal være struktureret og opbygget. HL7 sikrer dermed, at forskellige it-systemer kan afkode beskeder fra hinanden, og at data om patienter dermed bliver tilgængelige og forståelige for personalet i de forskellige systemer. Standarden er oprindeligt udviklet i USA og bredt sig rundt i hele verden.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 05-07-2017