2015

Region Midtjylland har efter et udbud i efteråret 2015 valgt at implementere systemet Bosted i regionens 29 sociale institutioner og botilbud.

Systemet Bosted holder styr på beboernes journaler, dagbøger, medicin, handleplan med mere.

Region Midtjylland bruger i forvejen en ældre udgave af Bosted, som fungerer mere fragmenteret i dag. Den nye løsning skal implementeres og anvendes mere ensartet på socialområdet. Dette skal blandt andet gavne kommunikationen om beboerne og klienterne med kommunen.

Implementeres i første halvår 2016

Bosted-systemet består af en række moduler, der sættes sammen, så de passer til den organisation, de skal understøtte, se mere om løsningens opbygning her.

I januar og februar arbejder regionen med at få et design på plads, som understøtter den dokumentation, der kræves på socialområdet. Det nye system forventes at tages i brug i april 2016. Involvering og input fra medarbejdere på bostederne, som skal bruge systemet i det daglige, er en vigtig del af processen.  

Understøtter samarbejdet med kommuner

Det er kommunerne, som henviser børn, unge og voksne til de sociale bosteder og institutioner. Bosted-systemet skal sættes op, så det understøtter en god og smidig kommunikation mellem parterne. 

- Kommunen bruger for eksempel skalaen 0-4, når de vurderer behov for støtte. Dette skal systemet i endnu højere grad understøtte, så region og kommune taler samme sprog, siger Olaf Kjelgaard, it-medarbejder i afdelingen Socialplanlægning, Region Midtjylland. 

På socialområdet er der syv specialeområder, som hver især har deres egen tilpasning af Bosted-systemet.

Bedre ydelser med Business Intelligence

Region Midtjyllands it-afdeling knytter Bosted-systemet til regionens Business Intelligence-portal. Det åbner op for nye muligheder for at sammenstille og vise data fra hele socialområdet, hvilket vil løfte kvaliteten og effektiviteten i dokumentation af resultater og danne beslutningsgrundlag for bedre og smartere processer. 

Business Intelligence er en organisatorisk enhed i Region Midtjyllands it-afdeling. Det er et voksende fagområde i regionen, som rummer store potentialer. Smart anvendelse af den store, samlede mængde data på sundheds- og socialområdet kan bidrage til at udvikle en mere proaktiv, sammenhængende og effektiv sundheds- og socialsektor til gavn for borgere, patienter og sociale beboere. > Se for eksempel nyhed om handleplan for brug af sundhedsdata

  


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-11-2018 af Anne Charlotte Abildgaard