2015

Mere anvendelse af de data, borgerne selv producerer, mere deling af data på tværs af regioner til gavn for patienter, mere samarbejde på tværs og mere patient i centrum.

En ny handleplan for, hvordan regionerne vil bruge sundhedsdata smart, er publiceret. Den indeholder fire indsatsområder og 37 konkrete aktiviteter.

  

Se handleplanen her

Udpluk af aktiviteter i handleplanen

Der er 37 aktiviteter i handleplanen. Blandt andet: 

 • Vidensbase med borgernes egne indsamlede data
 • Sundhed.dk i mobil udgave i 2016
 • Til- og fravalg for borgeren af kræftscreening på Sundhed.dk i 2016
 • Digital booking for borgerne
 • 'Patienter som mig' - adgang til anonyme data fra lignende patienter
 • 14 initiativer til informationssikkerhed
 • implementere sikkerhedsstandard ISO 27001
 • Modernisering af lovgivning om brug af sundhedsdata
 • 'Hvem har slået op i min journal' for borgerne
 • Én indgang for industrien
 • National strategi for adgang til sundhedsdata til forskning og erhvervsliv
 • Lærings- og kvalitetsteams skal få tidstro data til at skabe kliniknær værdi

- og mange flere. Se dem alle her.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 12-07-2017 af Anne Charlotte Abildgaard