2015

- Det skriver Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

"Den elektroniske patientjournal, EPJ, og it-systemerne er et konstant udviklingsfelt – hver gang et hospital indkøber en scanner, en robot eller andet udstyr, skal det kunne levere og modtage data til og fra it-systemerne.

Så udviklingen presses hele tiden fremad. Udfordringen, som vi skal løse sammen med kommuner og praktiserende læger, handler i stedet om at dele data – og her er store it-systemer ikke nødvendigvis løsningen. Det handler i stedet om at skabe en it-infrastruktur, som understøtter, at vi sikkert og effektiv kan dele data inden for sundhedsvæsenet og med borgerne. Og på det punkt er vi i Danmark allerede nået langt.

Tidligere blev regionerne kritiseret for, at det var for besværligt at dele data på tværs. Men også det er en myte. Regionerne indførte i april 2014 en ny, landsdækkende sundhedsjournal, der deler data på tværs af regioner på Sundhed.dk."

-Læs hele artiklen her


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 05-07-2017