2015

Den 21. april 2015 havde Gynækologisk afdeling på AUH i Skejby besøg af Dr. Mario Malzoni fra Italien. Mario Malzoni er blandt verdens mest rutinerede laparoskopører med mere end 11.000 indgreb, og deltog på AUH som gæste-operatør ved Nordisk Endometriosedag.

Operationerne med Mario blev transmitteret via Region Midtjyllands platform for videokonference i samarbejde med Karl Storz endoskoper.

Der blev etableret videokald mellem gynækologisk operationsstue og auditorium A på AUH Skejby. Kirurgerne i aktion og deltagerne i auditoriet kunne se hinanden og snakke sammen. Deltagerne i auditoriet stillede spørgsmål til kirurgerne undervejs i operationen.

Kommunikationen fra operationsstuen blev styret fra en touch-skærm, der integrerer operationsstuens forskellige computere i et styrbart interface. Dermed kunne det endoskopiske kamerabillede også sendes til auditorie A.

Dr. Mario Malzoni foretager operation, som transmitteres til deltagerne i auditoriet.

 

>Se kort film om arrangementet

 

Revideret 05-07-2017 af Anne Charlotte Abildgaard