Region Midtjylland har 1,8 mio. ambulante besøg hvert år. Nu er regionen i gang med at designe et it-koncept, som skal reducere ventetid, hjælpe patienterne på vej og give mere overblik til personalet på ambulatorier.

Overblik og effektive arbejdsgange på tværs af afdelinger og systemer er vigtigt på de travle ambulatorier. Det skal være nemt at administrere patienternes aftaler, ventetider skal være synlige og tiden skal bruges på kerneopgaven: behandling af patienten.

Løsningen udvikles til ambulatorier på Aarhus Universitetshospital og de øvrige akuthospitaler i Region Midtjylland.

Bygger videre på eksisterende it-systemer

Sammenhæng og integration er en kongstanke i den løbende udvikling af it i Region Midtjylland. It-løsningen ambulatorielogistik bygger videre på it-løsningen til klinisk logistik (touch-storskærme), bookingsystemet og den elektroniske patientjournal.

Derudover skal der etableres en såkaldt fælles aftaledatabase, så alle patienternes aftaler gemmes ét sted.

Selvhjulpne patienter

Udover sammenbygning af eksisterende it-løsninger består it-konceptet ambulatorielogistik også af et 'kø-kalde-system' med kaldetavler i venteområder, en app og sms-løsning til patienterne.

Som patient kan man hele tiden følge ventetiden til sin aftale på sin smartphone via app'en eller på sms, så man ikke behøver at opholde sig i venteområdet.

Ikke kun et teknologiprojekt

Sundhedspersonale fra de forskellige hospitaler har bidraget med input til konceptet. Der er ikke kun tale om et it-projekt, men lige så meget om et organisatorisk projekt. Der er gennemført workshops, og der er udarbejdet kravspecifikation og behovsanalyse omkring arbejdsgange og organisation.

Projektet befinder sig lige nu i designfasen. Der er ikke lagt en tidsplan for implementering endnu.

Vil du vide mere om det kommende it-koncept til ambulatorier, kan du kontakte projektleder Mette Helles Carlsen, tlf. 2490 8914.