Regionerne og kommunerne samarbejder om at lave gode forløb for patienterne. It-systemerne udvikles løbende for at understøtte samarbejdet og effektiv udveksling af data.

Natten til søndag d. 4. september opdaterede Region Midtjylland den elektroniske patientjournal til en ny version. Det sker fast to gange årligt.

Den nye version har blandt andet forbedret og ny funktionalitet til samarbejde med kommuner om genoptræning og hjemmepleje.

Støj i kommunikationen skæres væk

Hospitalerne i regionerne samarbejder med kommunerne om plejeplaner for patienter, der skal have hjemmepleje. Data om patienten udveksles mellem kommunens omsorgsjournalsystem og regionens patientjournalsystem.

Med den nye version af patientjournalen i Region Midtjylland skæres en række overflødige advis'er til kommunen blandt andet ud, så både hospital og kommune skal bruge mindre manuel tid på sagsbehandlingen af patienten/borgeren.

Data tilføjes automatisk til genoptræningsplanen

Nogle patienter skal videre i genoptræning hos kommunen, efter de har været indlagt på et hospital. 

Et eksempel på en af de mange små forbedringer er, at operationsbeskrivelser automatisk kan genereres ind i patientens genoptræningsplan blot ved at klikke 'Tilføj' i systemet, hvor det tidligere skulle 'copy-pastes' ind. En konkret forbedring, som sparer tid for personalet. 

Andre forbedringer i den nye opdatering

  • optimering af kommunikation med speciallæger
  • forbedring af oprettelse og afsendelse af henvisninger
  • forbedring af fysisk udprint af patientlister
  • ny visning af indlæggelsesrapporter
  • ny visning af flere billeddiagnostiske beskrivelser samtidig
  • optimering af design i forhold til skærmopløsning
  • indførelse af brugervenlige ikoner i stedet for knapper 

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-11-2018 af Anne Charlotte Abildgaard