Region Midtjylland anvender i stigende grad standarden HL7 til integrationer mellem it-systemer på sundhedsområdet. HL7 kan blandt andet åbne op for nye leverandører.

Region Midtjylland er i gang med at lave en ny HL7-FHIR-baseret integration mellem bookingdelen i patientjournalen og it-løsningen Klinisk Logistik, som er de store touch-skærme, der dagligt giver 15.000 læger og sygeplejersker overblik over patienter og opgaver.

Patienternes aftaler bookes via den elektroniske patientjournals bookingdel (Bookplan), og aftalerne kan derefter ses og administreres på klinisk logistik-storskærmene ude i afdelingerne på selve dagen, hvor patientens aftale finder sted.

Integrationen forventes at være i drift i 2017. Der er i forvejen integration mellem de to systemer, men integrationen skal laves om til den nye snitflade.

Effektiv og åben standard

- Det spændende ved den nye HL7-FHIR er, at den er meget mere tilgængelig for andre leverandører, end dem der traditionelt leverer til sundhedssektoren, siger Jens Kristian Villadsen, it-arkitekt, Region Midtjylland.

- Vi vil gerne anvende internationale standardsnitflader, så vi blandt andet kan opnå leverandøruafhængighed, siger han.

Snitfladeløsningen mellem bookinsystemet og Klinisk Logistik skal kunne genanvendes i fremtidige integrationer mellem andre systemer. Den sikrer blandt andet samspil mellem de ansattes stamdata, Identity Management, og de kliniske systemer.

- Standarden er alsidig og sikrer, at data om vores brugere - læger, sygeplejersker med flere - fra vores brugerstamdatakatalog flyder automatisk til de kliniske systemer, siger Jens Kristian Villadsen.

"Hvordan bærer vi os ad med at se hen over sektorgrænserne i det danske sundhedsvæsen – og for alvor få sat borgeren i centrum? Én forudsætning er i hvert fald, at data og informationer kan flyde uhindret på tværs af sektorgrænserne: Vi skal kunne udstille og dele informationer på tværs af systemer og sektorer, så de kan flytte sig sammen med borgeren."

Det skriver projektchef Esben Wolf, Aarhus Kommune, på LinkedIn under titlen Det danske sundhedssystem on FHIR?

Gevinsterne

Den nye snitflade vil give flere gevinster i arbejdsgangene omkring operationer og desuden en række mere langsigtede gevinster på it-området i Region Midtjylland.

I starten af 2017 overføres den nuværende integration en-til-en fra den gamle snitflade til den nye, og ultimo 2017 bliver integrationen udvidet med mere funktionalitet, udviklet og forbedret til gavn for personalet på hospitalet.

Overordnet handler gevinsterne om:

  • bedre funktionalitet og brugervenlighed
  • tidsbesparelse i arbejdsgange omkring operationer
  • standardiseret og driftssikker løsning, der giver leverandøruafhængighed
  • langsigtet perspektiv med genanvendelig snitflade-løsning

Læs mere om de konkrete gevinster her


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 14-12-2018 af Anne Charlotte Abildgaard