Region Midtjylland har udviklet en ny app til medicinadministration. App'en er koblet op til medicinrobotten på Hospitalsapoteket, som pakker medicinposerne.

Geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har været pilotafdeling i et iterativt udviklingsforløb, og der er stor begejstring over den nye app, som både er nem at bruge og øger patientsikkerheden.

Sparer tid og øger sikkerheden

Med app'en Mobil Medicin Administration scanner personalet patientens armbånd og samtidig medicinposen, der er pakket til patienten, og får en advarsel, hvis medicinen er ændret.

- App'en har gjort hverdagen lettere for plejepersonalet, da processen med at adminstrere medicin går meget hurtigere end før, og den øger sikkerheden for, at patienterne får korrekt medicindosis, siger Cecilie Steensgaard Petersen, sygeplejerske, Geriatrisk Afdeling.

Flere afdelinger på Aarhus Universitetshospital er nu gået i gang med at tage app'en i brug.

Kører på smartphonen TC55

Medicin-app'en kører på en dedikeret smartphone, TC55 Symbol, fra Zebra technologies, som er Android-baseret. Den anvendes også til andre arbejdsrelaterede formål i regionen, så personalet ikke skal anvende forskellige enheder i arbejdsgangene.

Det er blandt andet også TC55, der bruges af portører til opgavestyring og servicelogistik, ligesom den også skal anvendes til patientkald på stuerne og en række andre arbejdsgangunderstøttende apps på hospitalerne.

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-11-2018 af Anne Charlotte Abildgaard