27.06.17

Til november gennemfører Region Midtjylland den næste store halvårlige opdatering af den elektroniske patientjournal (EPJ). 

Med i opdateringen følger ny it-understøttelse af medicinordination, som både giver kvalitet og sikkerhed. Såkaldte ordinationspakker med medicin til for eksempel bestemte operationstyper kan vedligeholdes og distribueres via EPJ-systemet.

Koordineres i regionalt hospitalsapotek

Hospitalsapoteket Region Midtjylland vedligeholder ordinationspakkerne med medicin i EPJ-systemet for alle hospitalerne i Region Midtjylland. Siden 1. juni har en projektgruppe på apoteket været i gang med at forberede medicinpakker i det nye it-værktøj, og til november kan hospitalerne for alvor få gavn af systemet. Kliniske afdelinger og specialistgrupper med kendskab til internationale retningslinjer for medicinordination er involveret i arbejdet.