01.03.2017

19. februar lancerede Region Midtjylland nye funktionaliteter i den elektroniske patientjournals booking-del, som skal it-understøtte fælles visitering og booking på tværs af hospitaler. Læs mere om de gode nyheder i opdateringen her.

Det betyder, at personalet via systemet kan tilbyde patienten den første ledige tid på tværs af hospitaler inden for de forskellige kliniske specialeområder.

- Ved at vi it-understøtter booking på tværs af hospitaler, så det bliver nemt og overskueligt for personalet, kan Region Midtjylland udnytte sin samlede kapacitet endnu bedre, og patienten kan få en bedre og hurtigere service, siger Maibrit Brandt, it-produktchef, Region Midtjylland.

Den nye funktionalitet dækker både over booking af et enkelt besøg og af forløb med flere indlagte besøg.

  

Overblik: Specialer der booker på tværs i dag

De enkelte specialeområder vil løbende melde sig på booking på tværs-løsningen. Nogle specialer anvender det allerede i dag, hvor det dog ikke er fuldt ud it-understøttet, hvilket det bliver fra 19. februar.

Regionshospitalet Randers:

 • Gynækologisk
 • Øre- Næse– Halsafdeling
 • Afdeling for Folkeundersøgelser, tarmkræftscreeninger. Randers er fælles visitation.
 • Kirurgisk Center til intern brug, da der er forskellige lokationer samme undersøgelse kan laves på.

Hospitalsenheden Vest (Herning-Holstebro):

 • Afdeling for Folkeundersøgelser, tarmkræftscreening

Hospitalsenheden Horsens:

 • Afdeling for folkeundersøgelser, tarmkræftscreening
 • Gynækologisk. Horsens er fælles visitation.

Aarhus Universitetshospital:

 • Øre- Næse– Halsafdeling
 • Gynækologisk

Hospitalsenhed Midt (Viborg-Silkeborg):

 • Afdelingen for Folkeundersøgelser, tarmkræftscreening
 • Gynækologisk

Psykiatri:

 • Børn- og voksenpsykiatri
 • Børne og ungdomspsykiatri

Der er fem hospitalsenheder i Region Midtjylland: Aarhus, Midt (Viborg-Silkeborg), Vest (Herning-Holstebro), Horsens og Randers: