01.03.2017

Natten mellem lørdag og søndag d. 18. og 19. februar blev den elektroniske patientjournal i Region Midtjylland opdateret til en nyere version. Det sker fast to gange om året.

Opdateringen blev gennemført kl. 00 - 04 efter planen, og driften var efterfølgende normal og stabil. 

Opdateringen indeholdt 21 konkrete nye forbedringer. Både tekniske ændringer i motoren, som forbereder systemet til kommende udviklingsprojekter, og nye konkrete funktionaliteter, som gavner sundhedspersonalets daglige arbejde.

Her er tre eksempler på forbedringer, der sparer tid for personalet i daglighedagen:

Registrering på nedlagte afdelinger

Når afdelinger på hospitaler flyttes eller omorganiseres, slår dette igennem i den elektroniske patientjournal ved at afdelinger nedlægges i systemet. Der kan dog fortsat være behov for at kunne efterregistrere på disse afdelinger, eksempelvis ved afregninger og indberetninger til nationale registre.

Med EPJ-opdateringen 19. februar understøtter systemet nu personalet endnu bedre i at kunne registrere korrekt på nedlagte afdelinger. Hvis en læge for eksempel vil henvise til en nedlagt afdeling, hjælper systemet ham til at se dette og få henvist rigtigt. Denne nye funktionalitet sparer tid og ressourcer på hospitalerne.

Ny knap til valg af dato til graf

'Grafen' i elektronisk patientjournal er en funktionalitet, som for eksempel kan vise vitalværdier som blodtryk, puls og temperatur. Med grafen kan personalet sammenstille målinger visuelt, i tabeller og kurver. For eksempel kan personalet sammenholde temperaturer med tildelt antibiotika og infektionstal. 

I den nye EPJ-version er der indført en knap, som gør det muligt at vælge præcise datoer til grafen. Den ønskede dato står midt i billedet, mens man kan sammenligne data fra omkringliggende dage. Før skulle man klikke på pile for at komme frem og tilbage, og dermed sparer den nye knap en del tid for personalet.

Kataloger over henvisere

En tredje god nyhed er et nyt katalog i EPJ specielt til henvisere, som ikke har et såkaldt ydernummer eller en afdelingskode fra et hospital. Det kan for eksempel være en specialtandlæge eller nogle institutioner. Med det nye katalog kan personalet hurtigere og nemmere finde kontaktoplysninger på disse henvisere.

Booking og visitering på tværs af hospitaler

Optimeret og ny it-understøttelse af booking på tværs af hospitaler var også en af nyhederne i EPJ-opdateringen. Læs mere om denne nyhed her.