20-10-2017

I går torsdag d. 19. oktober modtog it-arkitekt Henrik Stilling fra Region Midtjyllands it-afdeling en international pris i Chicago for bedste case om brug af standarder til vareforsyning og logistik på Aarhus Universitetshospital. Det er organisationen GS1, der i disse dage afholder Global Healthcare Conference, hvor de uddeler prisen.

Direkte forbindelse til forbedret patientsikkerhed

- Jeg er rigtig stolt af at have modtaget prisen for bedste studie hos en sundhedsleverandør. Der er kun en historie at fortælle, fordi DNU tidligt i projektfasen etablerede en stærk vision for samarbejde og automatisering ved brug af it. De høje ambitioner er fastholdt, og der er givet plads til at rigtig mange dygtige mennesker fra hospitalet, regionen og vores leverandører Systematic og Lyngsoe Systems kan samarbejde om at realisere visionen. Det betyder meget for mig, at GS1 Health Care Advisory Council, der udpeger prisvinderen, har lagt vægt på, at der er en tydelig forbindelse i det vi laver fra anvendelse af standarder direkte til en forbedret patientsikkerhed, siger Henrik Stilling.

Prisen overrækkes til Henrik Stilling, da han tidligere på året har skrevet en artikel om brug af GS1-standarder via it-systemerne på Aarhus Universitetshospital. Henrik Stilling er it-arkitekt bag blandt andet servicelogistik-løsningen i Region Midtjylland. 

Aarhus Universitetshospital er bedste case 

GS1-standarder anvendes over hele verden i flere brancher, og især inden for supermarkedsbranchen er standarderne meget udbredt. Standarderne støtter via it-systemer alle aktører og samspillet i forsyningskæder, sådan at man let kan udveksle stamdata, ordrer, fakturaer, stregkodemærker samt spore varer og forsendelser.

Region Midtjyllands it-afdeling og Aarhus Universitetshospital har udvidet anvendelsen af disse standarder gennem it-projektet servicelogistik, og det vækker nu international opsigt og beundring. Hospitalsapoteket og Indkøb og Medicoteknisk afdeling i Region Midtjylland arbejder også med brug og implementering af GS1-standarder.

Overblik over senge, udstyr og rum på hospitalet

Konkret er det GS1-standarden EPCIS, Region Midtjylland har brugt i den it-løsning, mange også kender som servicelogistik. Standarden gør det muligt at dele 'hændelsesdata', dvs. informationer om, hvad der befinder sig hvor og på hvilket tidspunkt. Så får medarbejderne på hospitalet et realtime overblik, som er grundlag for bedre styring af processer:

  • Hvad: For eksempel senge, klinisk udstyr eller medarbejdere
  • Hvor: For eksempel en operationsstue eller en lagerlokation
  • Hvornår: Eksempelvis hvornår en seng er registreret som ankommet til en stue

Numre gør det muligt for patienter at finde rundt

For at et EPCIS-system kan fungere, skal alle elementer være identificeret med GS1-numre: GTIN til bl.a. produkter, GLN til lokationer, GRAI til fx og transportbure og GIAI til fx ultralydsscannere. Når informationer om alle disse ting udveksles mellem hospitalets it-systemer via EPCIS, kan alle aktører bruge informationerne til at effektivisere deres processer. Allerede nu er hver lokation på DNU identificeret med et GLN. Det har bl.a. gjort det muligt at give patienterne en app, på hvilken de kan se ruten til den afdeling, de skal finde.

Se mere i nyheden på GS1's hjemmeside

På billedet ses det stolte danske team. Fra venstre: Jesper Kervin Franke, kontaktperson GS1 Danmark, Lars Kyed, direktør GS1 Danmark, Henrik Stilling og Anne Aarslev Schmidt, kontaktperson GS1 Danmark.