Med 1200 storskærme og 17.000 brugere fordelt i 64 afdelinger er it-løsningen Klinisk Logistik nu implementeret 77,4% i Region Midtjylland. Dele af Aarhus Universitetshospital og af psykiatriens akutmodtagelse venter nemlig med at tage løsningen i brug til de flytter i nye bygninger på Det Nye Universitetshospital i Skejby.

I forbindelse med at it-afdelingen nu har afsluttet det initielle, centrale projekt, har hospitalerne udarbejdet evalueringsrapporter om løsningen.

- Vi kan godt være stolte over at implementere så stor en fælles it-løsning, der understøtter det daglige arbejde ved at vise opdaterede overblik over alle patienternes forløb. Vi har allerede bestilt flere forbedringer til systemet, herunder endnu bedre integration til øvrige systemer, og der foregår hele tiden en videreudvikling af systemet ud fra de ønsker der kommer ind fra klinikken, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, HE Horsens, og systemejer for Klinisk Logistik.

Når alle er på, vil der være omkring 23.000 brugere og 2000 storskærme. 

Uddrag fra hospitalernes evalueringsrapporter (klik på plusset): 

Hospitalsenhed Vest

Hospitalsenhed Midt

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Horsens

Regionshospitalet Randers

Psykiatrien

Evalueringsrapporterne er lavet af hospitalernes sundheds-it-afdelinger, som har stået for at implementere it-løsningen i samarbejde med regionens it-afdeling.

>Her kan du se en rapport (nederst) med gevinsterne ved Klinisk Logistik 

Flere og nye anvendelsesmuligheder

Siden implementeringen startede i 2013 er anvendelsesmulighederne af systemet blevet flere. Gode eksempler er centralkøkkenet i Horsens og sterilcentralen på AUH. Disse var ikke en del af den oprindelige plan for Klinisk Logistik, men nye idéer til, hvordan systemet kan effektivisere arbejdsgange har udviklet sig undervejs. Idéerne er løbende blevet prioriteret af en brugergruppe.

  • Helhedsplanen for implementering blev vedtaget af Region Midtjyllands Lederforum for it i 2013

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 03-07-2020 af Anne C. Abildgaard