12.09.2017

Region Midtjylland har en klar strategi for business intelligence. Intelligent brug af data forbedrer behandlingsforløb og gør i stigende grad hospitaler i stand til at forudsige og agere proaktivt.

Vi er nødt til at kigge på, hvor vi i højere grad kan forebygge sundhedsproblemer, så vi nedbringer udgifterne til de dyre behandlinger. Det kan business intelligence hjælpe os med, så vi for eksempel proaktivt kan fange patienter, der er på vej til at blive kritisk syge, siger Claus Kofoed,  it-direktør i Region Midtjylland.

Eksempel: Effektive mødetider på akutafdeling i Horsens

Ulf Grue Hørlyk, Ledende overlæge, akutafdelingen, Hospitalsenhed Horsens:

"Vi har kigget på data om, hvilke tidspunkter patienter ankommer til akutafdelingen, og hvornår vi får udskrevet og overflyttet patienter. Det har vi sammenlignet med de tidspunkter, læger møder på arbejde og de tidspunkter, vi holdt konferencer på. Bemandingsprofil og patientprofil matchede ikke, så vi valgte at justere."

Business Intelligence analyse gav følgende ændringer på akutafdelingen i Horsens:

• Starttidspunkter for udskrivning og overflytning er justeret

• Specialister møder nu kl. 7:30 for at varetage indlagte patienter før "rush-hours"

• Klinisk biokemisk afdeling hjælper nu med at tage blodprøver på et tidligere tidspunkt for at gøre oprydningen mulig.

• Yngre læger møder nu på det mest rolige tidspunkt

• Der skal stå en specialist i ambulanceporten 9:30-20 for at styre det sikre patientflow i "rush-hours"

Business Intelligence strategi i Region Midtjylland

Region Midtjylland har netop revideret sin strategi for Business Intelligence. 

- BI-strategien 2017-2020 fokuserer på forbedring af dataprodukter med et prædiktivt sigte. Det handler blandt andet om, at modtagerne får deres BI-data i den kliniske situation, de står i. For eksempel når man er ved at ordinere et dyrt medicinpræparat, selv om der findes et billigere alternativ, så får brugeren besked. I stedet for at de dagen efter går i BI-systemet og ser, at de ordinerede et dyrt medicinpræparat i går, siger Jonas Eskildsen Sørensen, BI-chef, Region Midtjylland.

Fokus på uddannelse og udvikling

Region Midtjyllands BI-strategi indeholder blandt andet et uddannelsesspor, som handler om at gøre medarbejdere og ledere datakompetente - at øge data literacy.

- Vi skal spille medarbejdere, der allerede arbejder med data, endnu bedre ved hjælp af mere rådgivning og uddannelse, så de får større forståelse for at bruge og bearbejde data. Samtidig skal vi give dem gode rammer for at automatisere databearbejdning og datadistribution, så brugerne kan udføre det i praksis.

Bor patienten på en forurenet byggegrund?

Region Midtjylland ser mange potentialer i at udnytte data intelligent. 

- Man kunne som et eksempel forestille sig koblingen af data fra regional udvikling med sundhedsdata. Det kunne være data fra jordbundsanalyser og data om sygdomshistorik, bopæl og arbejdssteder. Det ville give os mulighed for at se mønstre i, om patienter fra bestemte geografiske områder er mere disponeret for et eller andet sundhedsproblem. Måske lå der et teglværk, der hvor patienten bor. På den måde kan vi agere mere proaktivt, når patienterne møder ind på et hospital, siger Claus Kofoed, der især er optaget af at anvende data-analyserne til at forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne.

Region Midtjylland har desuden stort fokus på at beskytte borgernes data, og har blandt andet i 2017 iværksat en handleplan for i-sikkerhed.