Marts måned har budt på afslutning af to store it-udviklingsprojekter på det billeddiagnostiske område i Region Midtjylland.

Beskrivelser direkte i patientjournalen

Region Midtjylland har integreret det program, som billeddiagnostiske undersøgelser bestilles og beskrives i, direkte ind i den elektroniske patientjournal. Det betyder, at sundhedspersonalet på alle hospitalerne i Region Midtjylland direkte via patientens journal kan klikke sig ind på en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse.

Løsningen dækker hospitalerne i Aarhus, Silkeborg, Randers, Horsens, Viborg, Herning og Holstebro inklusiv tilhørende sundhedshuse. Den dækker også alle typer af billeddiagnostiske undersøgelser, såsom røntgen, MR, CT, PET, ultralyd.

Programmet er blandt fagfolk kendt som 'RIS' (RøntgenInformationsSystemet).

Øger patientsikkerhed, effektivitet og kvalitet

Den dybe integration af systemerne betyder, at kvaliteten af de såkaldte rekvisitioner på det billeddiagnostiske område er styrket. Desuden er der tidsbesparelse for personalet, fordi man ikke skal åbne flere systemer eller sende anmodninger om billedundersøgelser via for eksempel hospitalets interne post. Da undersøgelserne kan læses på tværs af hospitaler, sparer dette også tid for læger, sygeplejersker og lægesekretærer.

"Det er overordnet set gået godt. Vi har længe set frem til, at der kommer elektroniske henvisninger. Integrationen er et stort kvalitetsløft og øger patientsikkerheden væsentligt."

Thomas E. M. Christiansen, ledende overlæge, Røntgen & Scanning, Aarhus Universitetshospital

Konsolidering af billedarkiveringssystem

Et andet projekt, der netop af afsluttet, er sammenlægning af billedarkiveringssystem til ét og samme system for hospitalerne i Aarhus, Silkeborg, Horsens, Randers, Herning og Holstebro.

Billedarkiveringssystemer er blandt fagfolk kendt som 'PACS' (Picture Archiving and Communication System).

Konkret er det hospitalerne i https://youtu.be/OCaZrBfRyAgestjylland, som er kommet på en nyere version af systemet IMPAX (version 6.5), som løfter kvaliteten og effektiviteten i samspillet mellem hospitalerne på det billeddiagnostiske område.