17-10-2018

Region Midtjyllands elektroniske patientjournal MidtEPJ opgraderes løbende med nye funktioner. En af de seneste bidrager til understøttelsen af kræftbehandling.

En ny funktionalitet skal give klinikere et endnu bedre overblik over kræftpatienters sygdomshistorik og beslutningsstøtte i medicinering. Alle oplysninger om patienten samles, så det kliniske personale kun skal kigge ét sted.

Det kan være information om blodprøvesvar eller data om vægt eller højde, som direkte indgår i det kliniske personales beregninger til at bestemme dosis i kræftpatientens medicinering.

Med opgraderingen har personalet fået en arbejdsgang mindre og et bedre overblik over kræftpatienters data.

Funktion tages i brug i 2019

Kræftafdelingerne på Aarhus universitetshospital og Hospitalsenheden Vest forventes at tage funktionaliteten i brug til januar næste år. Afdeling for blodsygdomme på AUH tager løsningen i brug i slutningen af første kvartal i 2019.

Læs også om nyt it-system til medicinering med bedre beslutningsstøtte. En fælles løsning som alle regioner og praktiserende læger er gået sammen om.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}