05-03-2018

Region Midtjyllands it-afdeling har netop overtaget it-driften af Danmarks to sclerosehospitaler. "Pragmatisme og et it-system i særklasse", lyder det fra regionens nye kunde. 

Venstre: sclerosehospitalet i Ry. Højre: sclerosehospitalet i Haslev

Håndteringen af it-driften har været placeret hos Region Sjælland, fordi hospitalerne har anvendt Region sjællands it-systemer. Kontrakten mellem sclerosehospitalerne og Region Sjælland udløb 31. december sidste år, og 27. november overgik hospitalerne til it-drift i Region Midtjylland.

Med den nye aftale overgår sclerosehospitalerne til Region Midtjyllands it-systemer, der indebærer en bred palette af systemer fra administrative systemer som Officepakken over til kliniske systemer, med blandt andet det elektroniske patientjournal system, MidtEPJ. 

Begejstring over elektronisk patientjournal system

Sclerosehospitalerne har taget 750.000 journaler med sig, der er ført ind i Region Midtjyllands elektroniske patientjournal system, og medarbejdere er blevet undervist i brug af Region Midtjyllands øvrige it-systemer. Overdragelsen til Region Midtjyllands it-platform har mødt ros fra sclerosehospitalernes hospitalsdirektør Brita Løvendahl:

- Samarbejdet har været aldeles fremragende, og de bump på vejen der naturligt er opstået i et projekt som dette, er blevet løst med en pragmatisme, jeg ikke har mødt tidligere. MidtEPJ er et system i særklasse, og det har været en stor fornøjelse at høre medarbejdernes oplevelser af, at det er intuitivt at anvende og gør arbejdet nemmere.

Stærk synergi bidrager til godt samarbejde

- Projektet er lykkes på grund af et utroligt godt samarbejde med sclerosehospitalerne, stor velvillighed og arbejdsomhed fra Region Midtjyllands it-afdeling og ikke mindst sundheds-it-afdelingen fra Hospitalenhed Midt, som har bistået med implementering og undervisning i Region Midtjyllands patientjournalsystem, fortæller Børge Knudsen, styregruppeformand og chef for Kunder & Support, Region Midtjyllands it-afdeling.

Læs mere om sclerosehospitalerne

Spørgsmål

 Spørgsmål til it-drift kan rettes til Børge Knudsen:
+45 21 73 12 91

Spørges til sclerosehospitalerne kan rettes til Brita Løvendahl:
+45 27 11 78 81


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 14-12-2018 af Anne Bruun Sørensen