12-12-2018

Region Midtjylland har afprøvet it-løsningen Klinisk Logistik på ambulatorier på fire forskellige hospitaler. Der er god gevinst i at afprøve it i samspil mellem it-folk og klinikere.

Ambulatorium-Viborg.png

Fire forskellige afdelinger på fire forskellige hospitaler har gennem nogle måneder afprøvet it-løsningen Klinisk Logistik på ambulatorier. Konklusionen er, at regionen ikke indfører en ens løsning til alle ambulatorier. Afprøvningen viste, at Klinisk Logistik giver mening på store ambulatorier men ikke på små.

Klinisk personale fra de forskellige afdelinger har mødtes med it-folk i fem workshops, hvor der blev delt erfaringer og inspireret kolleger hospitalerne imellem. 

- Der har været stor begejstring for metoden med de tværfaglige og tværorganisatoriske workshops, fordi medarbejderne fra forskellige hospitaler har fået indsigt i og inspiration fra hinandens måder at bruge it i arbejdsgangene på, siger projektleder Susanne Thomassen, it-afdelingen.

Indflydelse og nyt lys over egne arbejdsgange

"Det har været en enorm styrke i dette projekt, at der har været deltagere fra flere hospitaler. Jeg har lyttet og diskuteret ud fra mit perspektiv som læge og leder, og vi har arbejdet med en prototype, som ikke nødvendigvis gav den store gevinst i min afdeling, men vi har fået indflydelse på, hvordan vi bedst kan it-understøttes og er også blevet klogere undervejs."

- Bent Windelborg Nielsen, ledende overlæge, Børn & Unge, Randers

"Vi har på Neurologisk Klinik haft stor værdi af Klinisk Logistik, og vi fortsætter med at anvende det. Blandt andet kan vi se, at vi anvender de yngre lægers kompetencer bedre, fordi de får bedre overblik over, hvor de hurtigt kan træde til, hvis en patient for eksempel udebliver og andre klinikker er bagud."

- Louise Lindenmayer, afdelingssygeplejerske, Neurologisk Klinik, Hospitalsenhed Midt (Viborg)

"Mødet med andre ambulatorier har kastet nyt lys over vores egne arbejdsgange. Jeg er blevet klogere på vores egne behov for it-understøttelse og har fået øje på nye muligheder i forhold til booking, og har desuden fået tættere forhold til it-medarbejderne."

- Hanne-Lise Lorentzen, afdelingssygeplejerske, Børn & Unge, Hospitalsenhed Vest

Side-gevinster ved afprøvningsprojektet

Selv om projektet med konsolidere en fælles brug af Klinisk Logistik på ambulatorier ikke skal gennemføres, er der i regi af afprøvningen udviklet flere gode løsninger. For eksempel en fælles aftaledatabase i Region Midtjylland, hvor alle patientaftaler i Region Midtjylland gemmes. Det giver blandt andet gevinst og effektivisering i integrationer til andre it-løsninger, som kan trække på data fra denne database. Også appen 'Mine aftaler' til patienter og borgere er sat i søen i regi af projektet - samt en række andre gode løsninger.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 14-12-2018 af Anne Charlotte Abildgaard