06-07-2018

Region Midtjyllands it-afdeling opgraderede i foråret databasemiljøet til driften af den elektroniske patientjournal med ny flash-storage. Det har reduceret den samlede svarventetid i systemet med 200 timer om ugen.

Svartiderne i det midtjyske patientjournalsystem er blevet endnu bedre, efter it-afdelingen har opgraderet til en ny generation flash-storage i it-driftsmiljøet. 

Opgraderingen har desuden gjort, at systemet bliver mindre påvirket af spidsbelastning. 

- Vi holder kontinuerligt et tidssvarende it-driftsmiljø til den elektroniske patientjournal, og derfor har vi gennemført endnu et teknologiløft med opgradering til en ny generation af flash-storage, siger Rasmus Krejsager, it-driftschef, Region Midtjylland.

Region Midtjylland har desuden besluttet at opføre to nye datacentre i Gødstrup, som forventes at stå klar til brug i 2021.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 20-11-2018 af Anne Charlotte Abildgaard