08-05-2018

Siden juni 2017 har psykiatrien anvendt it-løsningen klinisk logistik til fælles overblik over belægning. Det har øget patientsikkerhed, effektivitet og arbejdsglæde.

Oversigten danner hurtigt overblik over pladssituation på de forskellige sengeafsnit på psykiatriens lokationer i Region Midtjylland. Information ikke skal søges flere forskellige steder.

Bedre patientsikkerhed og mindre dobbeltdokumentation

- Jeg oplever, at opgaverne kan løses på en mere effektiv og enkel måde. Der er mindre dobbeltdokumentation og færre manuelle opdateringer og telefoniske opringninger, siger Tanja Prlac Jessen, konst. afdelingssygeplejerske, Afdeling Q, Risskov.

- Dermed understøttes mere effektive patientforløb, effektiv håndtering af akutte forløb, bedre patientsikkerhed samt forbedring af arbejdsmiljø i en hektisk klinisk hverdag, siger hun.

Opdateret realtime overblik

- Vi har sparet en masse mennesker for en masse arbejde i forhold til vores gamle belægningsoversigter for de omkring 30 sengeafsnit. Nu har vi et opdateret og realtime overblik med den aktuelle belægning, siger Jan Bossow, sundheds-it-konsulent, Psykiatri & Social.

Tal på psykiatrien (2017)

  • 1,68 mia. kr. brugt på behandling af 32.003 forskellige unge og ældre patienter i regionen med alvorlige psykiatriske sygdomme.
  • 181.187 sengedage (indlæggelse på sengeafsnit)
  • 307.693 behandlinger gennemført ambulant eller i eget hjem
  • 2.758 medarbejdere (ekskl. satspulje- og statsstøttede projekter)
  • 2018 517 senge (pr. marts 2018) fordelt på 468 voksen sengepladser og 49 sengepladser i børne- og unge psykiatrien.

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}