12-02-2018

En ny app skal give bløderpatienter mere kvalitet i behandlingen og sparer samtidig 6,7 mio. kr. i medicinudgifter de næste fem år. Appen afprøves pt. af 40 patienter. 

App til bløderpatienter

Den nyudviklede app til bløderpatienter skal give grundlag for bedre behandling samt en besparelse i medicinudgifter på 6,7 mio. kr. de næste fem år. Besparelsen opnås, fordi den enkelte patients medicinforbrug kan justeres langt mere effektivt og individuelt.

Bedre behandling med gode it-løsninger

Lone Hvitfeldt Poulsen

"Den nyudviklede app giver mulighed for at øge kvaliteten i hjemmebehandlingen samtidig med, at behandlingen bliver mere effektiv og skræddersyet til den enkelte patients behov. Registreringerne af forbrug af medicin og blødninger i appen giver et langt bedre overblik og grundlag for at kunne justere i den enkelte patients behandling, så den forebyggende behandling bliver så optimal som mulig. Dermed spares patienten for unødige blødninger, der medfører smerter, funktionsnedsættelse og yderligere forbrug af dyr medicin. Kliniker og patient kan se de samme registreringer og får derved et godt grundlag for en konstruktiv dialog og optimering af behandlingen."

- Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge og leder af Hæmofili centeret, Aarhus Universitetshospital 

Dialogen mellem behandler og patient styrkes

I dag skal bløderpatienterne registrere alle deres data og observationer på papir i hjemmet.

Med den nye app får hospitalet adgang til strukturerede oplysninger om blødninger og medicinforbrug inden og mellem konsultationerne med patienten. Det giver et bedre datagrundlag for dialog mellem behandler og patient, og for at se mønstre i blødninger og medicinforbrug.

I Danmark er der to hospitaler, der behandler bløderpatienter. Det er Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i København. Ca. 1000 danskere har den sjældne blødersygdom. Danmarks Bløderforening tog initiativet til udviklingen af appen sammen med Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Teknisk løsning (klik og fold ud)

Dyr medicin til blødere (klik og fold ud)

Læs mere om appen på Region Midtjyllands side om telemedicin.

Center for Telemedicin er en del af Region Midtjyllands it-afdeling.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 03-12-2018 af Anne Charlotte Abildgaard