27-02-2018

De fem danske regioner samarbejder konstant om at udvikle it-løsninger. Senest er regionerne gået i luften med en optimeret it-løsning for Den Landsdækkende Helikopterordning, som regionerne i fællesskab har samarbejdet om at forbedre.

Den Landsdækkende Helikopterordning er et tværregionalt beredskab, og drives af regionerne i fællesskab. Helikopterordningen består af tre døgnbemandede helikoptere, der er placeret i Skive, Ringsted og Billund, og som frit kan disponeres af alle landets fem AMK-vagtcentraler.
(Akut Medicinsk Koordinering).

Tværregionalt beredskab stiller krav til fleksibel it-løsning

- Vi har optimeret den eksisterende løsning, så den består af en fælles snitflade. Det er blevet hurtigere og nemmere for visitatorerne på landets vagtcentraler at rekvirere en helikopter, og personalet ude i helikopterne kan endnu hurtigere afkode en opgave på grund af den fælles snitflade. Løsningen er også blevet leverandøruafhængig, og det giver fleksibilitet i forhold til leverandørvalg i regionerne, fortæller Kirsten Vinther, it-projektansvarlig, Region Midtjyllands it-afdeling.

Hurtigt fremme ved borgeren

Responsen på den fælles snitfladeløsning er positiv fra vagtcentralerne og helikopterbaserne. Jens Brock Larsen der er HEMS-redder i Akutlægehelikopterordningen, fortæller om en øget tidsbesparelse.

- Vi kommer nu endnu hurtigere frem til patienten, fordi vi kommer af sted i første bølge, da vagtcentralen kun skal kigge på én it-grænseflade. Det giver mening, og det betyder hurtig tilgang til patienterne og motivation for os i crewet, siger Jens Brock Larsen.


Jens Brock Larsen er HEMS-redder for Akutlægehelikopterordningen
(HEMS – Helicopter Emergency Medical Service)

Tæt samarbejde har banet vejen for fælles løsning

- Med den fælles snitfladeløsning er det blevet nemmere for AMK-vagtcentralerne at rekvirere en helikopter, arbejdsgange er blevet effektiviseret og automatiseret - og det betyder sparet tid og hurtigere afgang for helikopterne. Vi er lykkes med denne løsning fordi alle regioner og leverandører har committed sig og været opsatte på at gøre det vi havde, endnu bedre, fortæller Jan Lindberg, vagtcentralchef for AMK-vagtcentralen i Region Nordjylland.

Vil du vide mere? (klik og fold ud)


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 18-01-2019 af Anne Bruun Sørensen