12.06.2018

Leverandøren Trifork har netop vundet udbuddet om et nyt nationalt it-system til ordination af lægemidler og medicingennemgang. Alle regioner og praktiserende læger er sammen om projektet.

Det nye it-system skal understøtte sikker medicinering og samtidig gøre det nemt for lægerne. It-systemet bliver udviklet af Trifork, som også udviklede det nationale fælles medicinkort. Datagrundlaget skal trækkes fra pro.medicin:

"Pro.medicin.dk indeholder et omfattende, videnskabeligt, struktureret datagrundlag vedrørende lægemidler. Det skal Triforks beslutningsstøttemotor, ATAH, nu gøre brug af i det nye beslutningsstøttesystem. I beslutningsstøttesystemet knyttes individuelle patientdata som fx medicinlister, diagnoser og laboratoriedata således med Pro.medicin.dk’s datagrundlag, med henblik på at give aktiv og patientspecifik beslutningsstøtte til lægerne i medicin- og lægepraksissystemerne", står der i en fælles nyhed fra Trifork og pro.medicin. 

Region Nordjylland er projektledende og samtidig pilotregion sammen med to lægepraksisser. 

Region Midtjylland forventer at tage løsningen i brug 2021.

Læs meget mere i nyhed fra Region Nordjylland og nyhed fra pro.medicin og Trifork.

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 27-06-2018 af Anne Charlotte Abildgaard