27-06-2018

Region Midtjylland har besluttet at stoppe et projekt med afprøvning af talegenkendelse på kliniske afdelinger. Det er for dyrt og giver for lange notater i patientjournalen, er konklusionen.

I efteråret 2017 satte Region Midtjylland gang i afprøvning af talegenkendelse på fire kliniske afdelinger.

Projektet viste blandt andet, at det vil koste 57 mio. kr. i etablering af talegenkendelse i hele regionen og knap 9 mio. kr. i årlig drift. Dertil kommer afledt økonomi forbundet med opgaveflytning fra for eksempel sekretærer til læger.

Vi vil i stedet fokusere på at dokumentere kortfattet

-  De sundhedsprofessionelle bruger en stor del af deres arbejdstid på at dokumentere og journalføre. Vi skal alle blive bedre til at dokumentere kortfattet og tilstrækkeligt i de rigtige sammenhænge og uden gentagelser. Vi skal udnytte fordelene ved struktureret dokumentation i EPJ. Samtidig er der mange registreringsopgaver og bookingopgaver, som skal løses - typisk med involvering af sekretærer, der har særlige kompetencer på disse områder. Det er fornuftigt at prioritere disse sammenhænge og muligheder, inden vi tager stilling til indførelse af talegenkendelse, siger Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, HE Vest.

Genbesøger beslutningen i fremtiden

Region Midtjylland forventer at genbesøge beslutningen om to-tre år afhængigt af den teknologiske udvikling, prissætning på produkter på markedet og behovet for talegenkendelse i fremtiden.

Patologiske og radiologiske afdelinger i Region Midtjylland har anvendt talegenkendelse i flere år og var ikke omfattet af forsøgsprojektet. De vil fortsat anvende talegenkendelse.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 13-12-2018 af Anne Charlotte Abildgaard