21-11-2019

Region Midtjylland har valgt at udvikle sit eget system til sterilflow, og er dermed uafhængig af leverandør. It-folk og klinikere er tæt på hinanden, og systemet er blevet populært.

Region Midtjylland har udviklet eget it-system, "RM Sterilflow", til understøttelse af alle processerne omkring sterilt udstyr til operationer.

RM Sterilflow har forenklet processen for bestilling af sterile varer til operationer, den efterfølgende pakning, levering til operationer samt returnering efter operationer.

Resultatet er, at alle har fået enklere arbejdsgange og meget større overblik. Alle kliniske afdelinger og medarbejderne på lagrene og sterilcentralen er meget afhængige af hinanden, og systemet bidrager på en enkel måde til, at man spiller hinanden gode.

Dagkirurgisk: Bedre overblik 

- Systemet har givet os et meget bedre overblik. Som koordinator bestiller jeg instrumenter i systemet, jeg kan se stuerne i samlet overblik, og fra forsiden kan jeg se mine bestillinger, status med mere. Vi har fået et tættere samarbejde med it-folkene, siger Susanne Præst, sygeplejerske og koordinator, Dagkirurgisk, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital.

Sterillager: Kort proces fra behov til udvikling

- For lagrene er det vigtigt, at vi får et program, der er tilrettet vores behov, og ikke omvendt. Det er positivt, at der er kort proces fra klinik til udvikling. Vi oplever resultater, når vi har ændringer til systemet, siger Peter Appelon Bliksted, afdelingssygeplejerske (leder) for de tre sterillagre på Aarhus Universitetshospital.

Ledelsen: Vi får en stor vidensbank om sterilflow

- Vi bliver hurtigere og mere effektive i vores måde at løse opgaven på, når vi arbejder i små iterative processer, hvor it-folk og klinikere sidder tæt sammen. Projektet her bidrager også til en stor vidensbank om sterilflowet, vi ikke har haft tidligere. Med den indsigt kan vi facilitere læring og yderligere forbedringer i fremtiden, siger Poul Michaelsen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest, og formand for styregruppen for it-sterilflowprojektet.

Udviklingslederen: Alle parter spiller hinanden gode

- Løsningen spiller alle parter - klinikken, lager, sterilcentral - gode i sterilflowet, som har stor betydning på hospitalerne. For klinikken er det en enkel, hurtig og nem måde at bestille, og der er både for klinik og lager løbende overblik over pakkeprocessen, siger Henrik Overgaard, daglig leder for udviklingsenheden.

 

Overbliksbillede i systemet:

RMsterilflow-oversigts.png

It-systemet udvikles først på Aarhus Universitetshospital, hvor øvrige hospitaler i Region Midtjylland desuden bidrager ind i udvikling af nye funktionaliteter. På det nye hospital i Gødstrup vil systemet være i brug inden indflytning, og øvrige hospitaler i regionen vil tage moduler og funktionaliteter i brug i forskelligt omfang efter behov.