13-06-2019

I øjeblikket afprøver Region Midtjylland to forskellige løsninger til indkaldelsesbreve fra hospitalerne. En beslutning om en løsning forventes efter sommerferien.

Region Midtjylland sender 200.000 indkaldelsesbreve fra hospitaler til patienter hver måned. De sendes via Digital Post, hvor patienten i dag modtager en pdf-fil. Men i fremtiden vil de blive webbaserede.

- Vi arbejder i øjeblikket på at finde et nyt system til indkaldelsesbrevene, som skal digitalisere indkaldelsesbrevene i bund. I dag sender vi pdf-filer til patienterne, og det er jo blot er strøm til papir, men med det nye system får patienten indkaldelser, der dynamisk tilpasser sig smartphone eller pc og udnytter de digitale formater mere effektivt, fortæller Mogens Engsig-Karup, konsulent, it-afdelingen, Region Midtjylland.

- Den kommende nye løsning skal bruges fra alle regionens bookingsystemer. Det skal øge kvaliteten i alle indkaldelsesbreve, uanset hvor man booker patienten, og uden at det belaster afdelingerne, siger Mogens Engsig-Karup.

 

Digital Post

 

  • Region Midtjylland sender 300.000 breve hver måned, hvoraf 200.000 er indkaldelsesbreve.

  • 85% af alle brevene er digitale. Det sparer regionen for ca. 20 mio. kr. hvert år alene ved at sende post digitalt, når man sammenligner med portotaksterne i 2015. 

  • Digital post er også tidsbesparende i arbejdet, hvor der spares mange skridt hen til printeren, og arbejdsgangene er blevet automatiseret, så der er større sikkerhed for, at de rigtige bilag kommer i den digitale kuvert eller papirkuverten.

  • Fra maj 2015 sendte alle hospitaler deres post digitalt. Alle husstande fik desuden tilsendt infofolder om digitaliseringen af posten.

  • De unge og digital post: 1. november 2014 blev digital post obligatorisk for alle borgere på 15 år og derover. Region Midtjylland laver en række Youtube-videoer om digital post målrettet de unge.