15-08-2019

Region Midtjylland er kommet med i OS2, et offentligt digitaliseringsfællesskab. Det giver mulighed for at genbruge, udvikle og dele digitale løsninger tværsektorielt, og for billigere og hurtigere udvikling.

 

Genbrug af løsninger i den offentlige sektor

HenrikBrix.png

"Jeg er meget glad for, at Region Midtjylland nu er blevet medlem af OS2. Regionen er langt fremme med aktiv it-arkitekturstyring, agil udvikling, microservices og økosystem-tænkningen.

Indmeldelsen af Region Midtjylland i OS2 vil betyde, at andre dele af den offentlige sektor nu kan få adgang til at genbruge meget af det, som regionen har udviklet i bestræbelserne på at lave en åben og sammenhængende it-arkitektur. Ligesom jeg forventer, at Region Midtjylland vil kunne drage nytte af elementer fra OS2.

Et konkret eksempel kan være tættere samarbejde mellem regionen – og sikkert også andre regioner – og kommunerne omkring understøttelse af fælles ansættelser. Fælles ansættelser indebærer, at medarbejdere skal have en sikker adgang til systemer i både regionen og de respektive kommuner."

-Henrik Brix, it- og digitaliseringschef, Favrskov kommune, formand for de kommunale it-chefer, medlem af OS2-bestyrelsen

Hurtigere og billigere it-udvikling

ClausKofoed.png

"Region og kommuner skal have mere digitalt samarbejde for at kunne løse de udfordringer, vi står overfor. OS2-samarbejdet mellem kommunerne har klart bevist sit værd med de løsninger, de har fået udviklet, og jeg ser et OS2 med regionen som medlem som et sted, hvor samarbejdet kan dyrkes og udvides til gavn for både patienterne og for de ansatte.

Netop princippet om, at vi kan genbruge de løsninger og komponenter, der udvikles i OS2-regi er et vigtigt princip for dels at sikre hurtigere udvikling, men også billigere udvikling.

Vi har allerede projekter i gang sammen for at udvikle fælles løsninger."

- Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland