09-07-2019

Efter sommerferien tager Region Midtjylland på rundtur i kommunerne for at videndele om digitale kompetencer.

Region Midtjylland er ved at afprøve et koncept for uddannelse i Ledelse i digitalisering. Efter sommerferien tager regionen på rundtur i de fem kommune- og praksisklynger for at videndele om konceptets udbytte og spotte muligheder - til gavn for patienternes forløb.

Digitalisering der støtter mestring af egen sundhed

LisKaastrup-skanderborgkommune.png

"I kommunerne ser vi frem til arbejdet med øget digitalisering og i fællesskab finde løsninger inden for det fælles nære sundhedsvæsen. Fokus skal være på løsninger, der kan understøtte borgerne i at kunne mestre egen sundhed i højere grad end de digitale muligheder, vi har i dag giver mulighed for.”

- Lis Kaastrup, Koncernchef for Ældre og Handicap og medformand for Horsensklyngen, Skanderborg Kommune

Sammenhængende systemer og processer

ClausKofoed.png

"I det sammenhængende sundhedsvæsen er det vigtigt, at regioner og kommuner kommer endnu tættere på hinanden i den digitale udvikling, og endnu bedre forstår hinandens digitale roadmaps. Kun derved kan vi skabe en transparens mellem parterne, som vi kan bruge til at se nye muligheder til fælles at udvikle og implementere sammenhængende systemer og processer."

- Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland 

Fælles ambitioner til gavn for patienternes forløb

KarenIngerslev.png"Midlerne fra Sundheds- og ældreministeriet gør jo, at vi har en forpligtelse til at dele den viden og de erfaringer, vi skaber gennem projekt ledelse i digitalisering. Vi ser besøgsrunden til klyngerne som en mulighed for at skabe fælles ambitioner og retning i forhold til ledelse i digitalisering - på tværs af sektorgrænserne - men på langs af patienternes forløb."

- Karen Ingerslev, chef for HR Udvikling, Region Midtjylland

Se mere om, hvordan Region Midtjylland arbejder med digitalisering på www.digitalisering.rm.dk