30-08-2019

I august nyhedsbrevet fra Center for telemedicin i Region Midtjyllands it-afdeling kan du læse om spændende nye digitale projekter, der kommer patienter og medarbejdere til gavn.

Her er et udpluk af de gode historier:

Ny tværsektoriel digital løsning: Et samlet patientoverblik

Samletpatientoverblik-billede.pngEn ny fælles og national it-løsning 'Et samlet patientoverblik' bliver nu afprøvet i nogle kommuner og afdelinger i Region Nordjylland og Midtjylland.

Løsningen indeholder borgerens aftaler med praktiserende læge, hospitaler og kommuner på sundhedsområdet. Den indeholder stamdata baseret på Sundhed.dk og den viser ikke mindst planer og indsatser omkring borgerens forløb tværsektorielt.

Læs mere i  nyhedsbrevet.

Bedre brug af patientens egne oplysninger: Digitale spørgeskemaer udvikles i regionerne

PRO står for PatientRapporterede Oplysninger, der kommer ind til det kliniske personale med digitale spørgeskemaer til patienterne. Data, der både kan øge effektivitet og kvalitet af behandlingsforløbet.

Regionerne samarbejder tæt om disse løsninger, der baseres på Ambuflex-løsningen, og forventer cirka at kunne udvikle tre nye løsninger hvert år. Senest er besluttet, at der skal udvikles en løsning til hjertesvigt-patienter. Læs meget mere i nyhedsbrevet.

Læs desuden om ...

Hackathon i marts, valg af leverandør til en løsning til KOL-patienter, afprøvning af videokonsultation med praksislæger og status på den fælles FUT-forvaltning (Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin) i Danmark.

 

Læs nyhedsbrevet og tilmeld dig abonnement på nyhedsbrevet