08-06-2020

Region Midtjylland har under Coronaperioden udviklet en digital løsning, der gør det muligt for indlagte patienter at ses med pårørende på videomøde via en tablet.

Via en tablet kan den indlagte patient sende et sms-link til sine pårørende, der blot klikker på linket og indtaster pinkode, og har dermed kontakt. Tabletten kan også bruges for patienten til at kommunikere med personalet.

Glade for løsningen i Randers

Flere afdelinger på forskellige hospitaler i Region Midtjylland har taget løsningen i brug. For eksempel sengeafdelingen på Regionshospitalet Randers:

- Vi har taget løsningen i brug på en sengeafdeling på Regionshospitalet Randers. Vi bruger den sådan, at pårørende kan deltage i stuegang og andre samtaler, mens der fortsat er besøgsforbud på hospitalet. Klinikerne tager en tablet med ind til de patienter, der ønsker eller har aftalt at der skal deltage en pårørende ved stuegang. Tilbagemeldingen fra afdelingen er, at løsningen fungerer super fint, og både personalet og de pårørende er glade for den og oplever, at den fungerer godt, fortæller Inge-Margrethe Lind-Galsgaard, konsulent, sundheds-it, Randers

Egenudviklede digitale løsninger under Covid-19

Den digitale løsning blev udviklet til isolerede Covid-19-patienter, men regionens ambition er at få den udbredt til bredere brug.

Der er blevet udviklet flere digitale løsninger som følge af Covid-19-situationen. Alle egenudviklet af it-afdelingen på Region Midtjyllands åbne platform

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 13-07-2020 af Anne Charlotte Abildgaard