09-03-2020

Region Midtjylland, kommuner og praktiserende læger samarbejder om en ny digital løsning, der skal give fælles overblik over tilbud til akut syge borgere - og dermed give borgeren det bedst mulige tilbud.

Kommunerne Favrskov, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Regionshospitalet Randers og praktiserende læger i de fire kommuner er i disse dage sammen ved at afprøve en ny digital løsning, der skal give et fælles overblik.

Den digitale løsning skal understøtte her-og-nu dialogen mellem vagtlægen, hospitalet og kommunen om, hvilket tilbud der er bedst for den akutte borger, der har kontaktet lægevagten. Overblikket vil måske også kunne bruges i lægevagtsvisitationen til at iværksætte alternativer til vagtlægebesøg.

Der har været afholdt workshops, hvor deltagere fra region, kommuner og læger sammen har designet løsningen.

Opbygning af relationer gennem it-projekter

SvendKier-praktlaege.png- Den kommende løsning vil forhåbentlig give lægevagten et bedre overblik over de kommunale hjælpetilbud hjemme hos borgeren. På længere sigt vil det måske bidrage til bedre indlæggelsesforløb og bedre behandling i eget hjem, vurderer Svend Kier, praktiserende læge, vagtlæge og medlem af styregruppen for det digitale udviklingsprojekt.

- Tværsektorielle digitaliseringsprojekter handler meget om at opbygge gode relationer og tillid til hinanden de forskellige parter imellem, for så kan vi udvikle meget mere sammen – til gavn for vores borgere, siger Svend Kier.

Bygges på Region Midtjyllands åbne udviklingsplatform

En del af Region Midtjyllands strategi for digitalisering går på åben samskabelse med eksterne parter. Digitale løsninger skal kunne genbruges og deles, også på tværs af sektorer og regioner.

- Vi vil gerne have meget mere gang i den digitale udvikling på tværs af sektorer til gavn for borgerne. 

Randers-samskabelse-sept19.jpg

Sammenhængende og effektive forløb, uanset om du som borger er hos kommune, egen læge eller på hospitalet. Derfor går digitalisering og samarbejde endnu mere hånd og hånd end nogensinde før, og derfor har vi hos regionen etableret en microservice-platform, der gør det muligt at udvikle og genbruge digitale løsninger sammen, siger Nikolaj Holm Bramsen, it-udviklingschef, Region Midtjylland.

 

En del af udviklingen er at parterne i en design thinking proces sammen får skabt et fælles billede af den digitale løsning (billedet).

Se video om udvikling af digitale løsninger på regionens åbne udviklingsplatform

Samskabelse med eksterne parter og en åben udviklingsplatform er en del af Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi.

Fakta om projektet

  • De fire kommuner, de praktiserende læger samt Regionshospitalet Randers udgør tilsammen Randersklyngen
  • Styregruppen refererer til Sundhedsstrategisk ledelse i Randersklyngen, hvor projektet er forankret
  • Projektet er finansieret af Satspuljemidler
  • Selve den digitale løsning er pt. i intern test, og skal derefter testes af dem, der skal bruge den. Den er bl.a. gps-baseret, så lægen ved, hvilken kommune man befinder sig i på stedet. Den vil vise oversigt over kommunale akutpladser, men vil ikke være et disponeringsværktøj.

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 09-03-2020 af Anne Charlotte Abildgaard