10-12-2021

Region Midtjylland har udviklet en app til statusopgørelser i medicinrum på hospitaler. Appen bidrager til reduceret medicinspild.

Region Midtjyllands DIAS-udviklingsteam i it-afdelingen har sammen med farmakonomerne fra Hospitalsapoteket udviklet en innovativ app.

I appen kan farmakonomerne 'fritstille' medicin, der er tæt på udløbsdato, så andre afdelinger på hospitalet kan bruge medicinen. 

129 medicinrum på Aarhus Universitetshospital

Alene på Aarhus Universitetshospital er der 129 medicinrum. Hvert halve år gør man status over medicins udløbsdatoer. 

- Ideen om en app til Hospitalsapotekets arbejde med at håndtere lægemidlers udløb på de enkelte afsnit er opstået i forbindelse med vores medicinspildsprojekt på AUH. I projektet blev vi bevidste om vore manuelle arbejdsgange, og at der var behov for at tænke innovativt, siger Karin Aagot Møller Jørgensen, farmakonom, Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

- Med appen kan apotekspersonalet scanne medicinen, få sorteret overblik over medicin og gå på shopping i andre medicinrum. Den er simpel at gå til. Den automatiserer og gør det nemmere at lave lagerstatus. Den integrerer til Apotekets system Apovision og BI-data, siger Rune Rask, udvikler, DIAS, It. 

Udviklingsmøde mellem farmakonomer og it-udviklere. Appen bliver afprøvet og tilpasset.

- Al medicin på Hospitalerne finansieres via en central medicinpulje, så det er win-win at få medicinen brugt op i stedet for at kassere, siger Karin Aagot Jørgensen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

Agil og hurtig udvikling af digitale løsninger er en del af Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 10-12-2021 af Anne Charlotte Abildgaard