25-08-2021

Tidsfristerne skal overholdes og patienterne skal have det bedst mulige forløb når de er en del af en kræftpakke, hvor forskellige læger skal bidrage til den bedst mulige behandling af patienten. For at sikre lægernes samarbejde om kræftpatienter har Region Midtjyllands it-afdeling, i samarbejde med Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital, etableret en sikker, digital løsning hvor lægerne kan holde videomøde via Rooms og samtidig dele knivskarpe billeder.

Når en kræftpatient kommer til DCPT (Dansk Center for Partikelterapi), så er det typisk i den sidste del af deres kræftpakkeforløb. Det betyder at lægerne holder morgenkonferencer flere gange om ugen, fordi de er underlagt bestemte tidsfrister for at sikre patientens forløb. Samtidig henvises patienter fra hele landet til behandling på centret i et tæt samarbejde med de danske kræftafdelinger. Til morgenkonferencerne samles flere læger for at diskutere og aftale næste skridt for den enkelte patient. Selve DCPT ligger geografisk op til 15 minutter væk fra de lokale samarbejdende lægers afdelinger på Aarhus Universitetshospital, hvilket betød at lægerne skulle gå op til 30 minutter om dagen for at komme til og fra morgenkonferencer.

AUH.png

DCPT ligger ved den blå prik. Læger der deltager i morgenkonference, er markeret med forskellige farver. Foto: Aarhus Universitetshospital.

Den tid har de sparet væk ved hjælp af en ny digitalt løsning, hvor lægerne logger på bestemte computere i deres egen afdeling og derved deltager  i den virtuelle morgenkonference. I en rapport om løsningen fortæller Kenneth Jensen, overlæge på DCPT, blandt andet at systemet har sparet dem for en betydelig mængde transporttid, og samtidig reduceret den tid de bruger på konferencer og planlægning af patientens stråleterapi.

Billedkvalitet og sikkerhed var altafgørende

Virtuelle møder har eksisteret i mange år, også i sundhedsvæsnet, og i udviklingen af den nye løsning har man blandt andet bygget på erfaringer fra andre afdelinger på AUH. Men de store udfordringer med kræftlægernes morgenkonferencer var deling af billeder og scanninger, samt it-sikkerheden. Regionens eget Rooms komprimerer helt automatisk billeder og skærme der bliver delt. Derfor var et af de største fokuspunkter i løsningen, at lægerne skulle kunne dele deres skærme uden tab af billedkvalitet. En kompression af patientbilleder og scanninger giver nemlig et tab af detaljer, og det kan være katastrofalt i en diagnosticerings-situation, da man risikerer ikke at få alle nuancer af kræftsvulsten med.

StefanKalmarFoto.png- "Lægerne kan se og høre hinanden via Rooms, se patientens data/billeder via både PACS, HERMES og ARIA, samt tegne og fortælle på billederne via det nye system. På den måde kan de virtuelt blive enige om hvor kræftsvulsten er og hvor DCPT skal målrette stråleterapien," fortæller Stefan Kalmar fra Diagnostiske Produkter, der har været projektleder.

Ud over den altafgørende billedkvalitet, var sikkerhed også et kritisk punkt. Det var vigtigt at det kun var de få deltagende læger, som kunne kigge og lytte med på den virtuelle morgenkonference. It-sikkerhed var derfor med til at definere sikkerhedsrammerne og det gjorde kommunikationen mere kontrolleret. Løsningen skulle leve op til It's sikkerhedskrav for at kunne blive godkendt og implementeret.

Overlæge Kenneth Jensen fortæller også at de er glade for systemet.

- "Vi er utrolig glade for systemet. Nu er systemet lukket og man kan kun bruge det fra bestemte computere. Stefan Kalmar har været med til at trække i tråde og få tingene til at ske," forklarer Kenneth Jensen.

Få mere information
Artiklen ‘Telehealth in Multidisciplinary Target Delineation for Radiotherapy During the COVID-19 Pandemic. A Review and a Case’ K. Jensen et al. kan læses i tidsskriftet Seminars in Nuclear Medicine.