28-04-2021

CONNECT er et nyt datastøttecenter, hvor forskere og klinikere kan tage kontakt og få rådgivning til dataunderstøttelse af forskning.

Datastøttecenteret CONNECT er etableret i Region Midtjylland og kan bruges af ansatte i regionen samt på Aarhus Universitet. 

CONNECT er et tværdisciplinært og tværorganisatorisk samarbejde, hvor regionens Business Intelligence funktion  under it-afdelingen også bidrager med databearbejdning, -rapporter og -udtræk til rådgivningen.

Forskere og klinikere kan blandt andet få rådgivning til:

  • Indhentning af godkendelser hos relevante databaser og biobanker, videnskabsetisk komité samt anmeldelse til datafortegnelser mv.
  • Modtagelse og kuratering af dataoutput fra databaser/datakilder
  • Sammenkobling, bearbejdning og analyse af data
  • Klinisk fortolkning af data
  • Afrapportering af resultater

Læs mere her

 

Mere Business Intelligence

Region Midtjyllands Business Intelligence uddanner klinikere i at kunne lave datarapporter, ligesom de også selv producerer et hav af dataprodukter i Region Midtjylland. BI-kontoret er desuden i gang med opbygning af Data Science Laboratory, der skal understøtte kunstig intelligens løsninger i regionen


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}


Revideret 28-04-2021 af Anne Charlotte Abildgaard