27-01-2021

Nationale digitale løsninger til fx KOL-patienter og hjertepatienter kræver god styring og koordinering mellem region og kommuner. Derfor er der lavet en ny styregruppe med dette fokus

I slutningen af november 2020 blev det besluttet i den fælles sundhedsstyregruppe for region og kommuner i midtjylland at lave en ny styregruppe ved navn DIGTE - Digitale løsninger og Telemedicin.

Forpersoner: Fælles beslutninger og prioritering

- Når nationale projekter som TeleSÅR, TeleKOL og på sigt også TeleHJERTE skal overgå fra projekt til drift, kan DIGTE afklare strategiske spørgsmål og foretage prioriteringer, der sikrer stabil drift og videreudvikling af løsninger efter projektperioderne, fortæller Lone Becker Kjærgaard, direktør for Social og Sundhed i Holstebro Kommune.

- Vi får nu et sted, hvor vi kan blive enige om overordnede beslutninger om fællesoffentlige digitale sundhedsløsninger og telemedicin, der dækker hele vores region, uddyber Anders Kjærullf, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Styregruppens aktuelle opgaveportefølje

Se kommissorium og deltagere i DIGTE styregruppen