Her finder du ældre nyhedsoverblik om EPJ.

For nyheder om EPJ til ansatte, se intranettet: sundhedsit.rm.dk