Arkivfoto: Region Midtjylland

10. februar 2015

Den 2. februar modtog Region Midtjylland en kritik fra Datatilsynet af Region Midtjyllands EPJ. Kritikken går på, at for mange medarbejdere har adgang til for mange oplysninger om patienter. Læs hele kritikken her på Datatilsynets hjemmeside.

Dialogmøde med Datatilsynet i uge 9

Mange medier har den seneste uge interesseret sig for sagen, og koncerndirektør Ole Thomsen har udtalt til Danmarks Radio, at Region Midtjylland tager kritikken meget alvorligt. Der er nu arrangeret et møde mellem Region Midtjylland og Datatilsynet torsdag den 19. februar 2015.

Region Midtjyllands redegørelse

I den seneste uge har der floreret mange forskellige fakta og tolkninger af, hvad der er op og ned i sagen. Regionssekretariatet og It har nu udarbejdet en kort redegørelse med fakta og de initiativer og aktiviteter, som Region Midtjylland har gjort og vil gøre.

Se notatet her

I notatet kan man blandt andet læse, at kulturen og indstillingen i Region Midtjylland har været mest mulig åbenhed og færrest mulige begrænsninger for personalet, men dette skal nu justeres. Der lægges også op til, at de øvrige regioner inddrages i debatten, fordi Region Midtjylland ikke er alene om de udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor, når digitale løsninger og muligheder er vanskelige at forene med lovgivningen.

Ikke-sundhedsfaglige roller er lukket

I sidste uge blev der lukket for 45 medarbejderes adgang til MidtEPJ. Datatilsynet kritiserer blandt andet, at ikke-sundhedsfaglige roller, såsom piccoline, kapelassistent, med flere, har adgang til MidtEPJ.

Strukturen omkring rettigheder og roller i MidtEPJ er et af de initiativer, hvor Region Midtylland nu vil justere. Ikke alle sundhedsfaglige roller har alle rettigheder. Systemet muliggør mange niveauer af for eksempel læse- eller skriveadgang, adgang til e-journal med videre.

EPJ logges

Alle handlinger i EPJ logges, så det er muligt at kontrollere, om der er foretaget uberettigede opslag. Sådanne kontroller er sket, hvis en borger har henvendt sig eller ved mistanke om misbrug af adgang til EPJ. Der vil i nærmeste fremtid blive indført stikprøvekontrol af logoplysningerne fra MidtEPJ.